Basketkantine ruimt plaats

Gemeentearbeiders zijn de voorbije week gestart met de afbraak van het chalet van basketclub Rumst BBC in het gemeentelijk park aan de Rupelboord. Veertig jaar lang stond het zonevreemd, waardoor een verplaatsing naar een andere plaats in het park nodig is.

Time Circus zet je onder stoom

Vijfenvijftig jaar geleden werd Red Boys BBC opgericht. Hun thuismatchen werkten ze in openlucht af op een terrein in het gemeentepark aan de rand van het Rumstse dorpscentrum. In 1967 bouwden spelers en sympathisanten een chalet naast het terrein om onderdak en een kantine te hebben om inkomsten te kunnen generen. Maar zowat tien jaar geleden kregen de openbare besturen de opdracht alle zonevreemde gebouwen en constructies binnen de gemeentegrenzen te inventariseren. Bedoeling was alles volgens de geldende reglementen in orde te brengen.

Het was duidelijk dat het chalet en het terrein van de Rumstse basketploeg moest verhuizen. “In samenspraak met het gemeentebestuur en de bevoegde overheid kregen we de toelating om ons lokaal naar de oostkant van het park te verhuizen” zegt secretaris Jos Peeters. “We profiteren meteen van de gelegenheid om een nieuw, modern chalet te bouwen. Met steun van de gemeente, die ons een renteloze lening over dertig jaar toestaat, is dit voor ons een investering van 175.000 euro. Naast de kantine zullen we nu ook degelijke kleedkamers hebben.”

Nu de competitie voorbij is, maakten bestuursleden de voorbije week het chalet leeg. Rest nu de afbraak en de nieuwbouw. “Die moet klaar zijn tegen september”, zegt de secretaris. “Dat is krap qua tijd, maar het moet!”

JW

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio