Heinsohn verklaart het terrorisme demografisch

Heinsohn verklaart het terrorisme demografisch

Heinsohn verklaart het terrorisme demografisch

Print

21 APRIL 2008 - Voor de Duitse socioloog Gunnar Heinsohn is de fundamentalistische islam niet de oorzaak van het terrorisme. Dat lijkt alleen maar zo. De oorzaak van het terrorisme is demografisch. Waar veel overtollige jonge, zonen zijn die geen werk vinden maar die toch keihard naar een hogere status streven, heb je burgeroorlog, genocide, geweld en terrorisme. En de moslimbevolking verachtvoudigde tussen 1900 en nu en ze telt véél jonge, overtollige zonen. Na 2020 zal het moslimterrorisme afnemen omdat er minder strijders zijn. Maar ondertussen gaan we mogelijk een van de bloedigste decennia uit de wereldgeschiedenis tegemoet. Heinsohn pleit voor een verdubbeling van het aantal migranten in het Westen, voor het Amerikaans Ruimteschild en voor de oprichting van een Europees Vreemdelingenlegioen, dat bestaat uit nieuwkomers en verantwoordelijk wordt voor de Europese vredesmissies.

Socioloog-economist-historicus-pyscholoog Gunnar Heinsohn (65) doceert sociale pedagogiek aan de Universiteit van Bremen en schreef eerder (in 1998) een lexicon over genocide. Heinsohn heeft al vijftien jaar de leiding over het Raphael-Lemkin-Instituut, een Europese onderzoeksinstelling voor volkerenmoord. Nu heeft hij een nieuwe, demografische lezing van de geschiedenis klaar.

Waar veel overtollige jonge, zonen zijn die geen werk kunnen vinden maar die toch keihard naar een hogere status streven, heb je burgeroorlog, genocide, geweld en terrorisme. Voor Heinsohn is het moslimfundamentalisme niet de oorzaak van het terrorisme, maar wel de youth bulge. Die laatste is er als tenminste 20% van de bevolking van een land tussen vijftien en vierentwintig jaar is, of wanneer tenminste 30% van de bevolking onder de vijftien jaar is. In deze staten zijn er veel jonge mannen zonder werk. Ze zijn volgens Heinsohn relatief goed gevoed en opgeleid, maar ze kunnen hun ambities niet realiseren. En dat leidt tot burgeroorlog of terrorisme.

Heinsohn telt 67 staten met een youth bulge, waarvan 60 met ernstige conflicten. De Gazastrook (50% inwoners onder de vijftien jaar), Afghanistan (43), Soedan (45), Irak (41), Saoedi-Arabië (42), Jemen (47), Pakistan (40), maar ook niet-islamitische staten zoals Congo (48), Oeganda (51), Burkina Faso (47), Niger (49), Burundi (47). België steekt met 17% schril af tegen deze landen.


Taliban

Heinsohn vindt de strijd van het Westen tegen het moslimterrorisme al bij voorbaat verloren. Als voorbeelden geeft hij Afghanistan en Pakistan. "De laatste vijftig jaar hebben de Afghaanse vrouwen gemiddeld zeven kinderen gekregen. Elk jaar worden 500.000 jongens vijftien, de leeftijd waarop mannen traditioneel als strijders worden beschouwd. Laten we eens optimistisch aannemen dat er 150.000 banen voor deze jongens zijn. Dan houd je er 350.000 over. Het is niet hun eerste optie om te doden. Het liefst willen ze emigreren, maar niemand wil ze hebben. Ze gaan ook niet allemaal vechten. Maar laten we aannemen dat één op de tien overbodige jongens zich meldt bij de Taliban of een andere strijdgroep. Dat betekent dat er elk jaar 35.000 verse strijders bij komen, evenveel als het totaal van de westerse troepen in Afghanistan", zo zegde Heinsohn in een interview met De Volkskrant.

Pakistan heeft 31 miljoen jongens onder de vijftien jaar en in 2003 werden 3 miljoen van deze jongens in de minstens 8.000 madrassa's (koranscholen) gedrild voor de Heilige Oorlog. Heinsohn betoogt dat het gevaar voor terrorisme nog zeker tot 2020 zal toenemen en daarna zal dalen omdat de Arabische vrouwen dan minder kinderen zullen hebben.


Ahmadinejad

Iran is nu al geen gevaar meer, in 2008 krijgt de Iranese vrouw gemiddeld nog slechts 1,7 kinderen en president Ahmadinejad, die zich sterk tegen het afnemend kinderaantal verzet, is zelf een voorbeeld van die trend. Hij komt uit een gezin met zes kinderen, maar zelf heeft hij er maar drie. Naarmate steeds minder jonge mannen onder de 30 jaar deel uitmaken van de bevolking, wordt ze vredelievender. In Libanon en Algerije stopte of verminderde de burgeroorlog toen het geboorteaantal daalde.

Het Westen kan de strijd tegen het moslimterrorisme nooit winnen. Heinsohn: "Het moet zijn eigen zonen inzetten, maar dat zijn meestal enige zonen, soms zelfs enige kinderen en die kunnen niet zomaar gedood worden. Heel anders is het in Afghanistan, waar makkelijk één of zelfs meerdere zonen gemist kunnen worden en kunnen opgaan in het martelarendom van de jihad. Er blijven er dan immers nog genoeg over, er is een enorm reservoir aan jonge, overtollige, werkloze mannen."

Heinsohn beklemtoont dat het niet de armoede is die tot terrorisme leidt. Hij huldigt een relatieve deprivatietheorie. Volgens hem zijn de meeste terroristen behoorlijk gevoed en ook goed opgeleid. Alleen kunnen ze hun ambities om de klimmen op de maatschappelijke ladder, of om naar het Westen te emigreren niet waarmaken. Dat maakt hen agressief. En daar komen burgeroorlogen en terrorisme van. Heinsohn stelt dat de islam niet de oorzaak van het terrorisme is, maar slechts de legitimatie. Het is het kleedje waarin de agressie wordt verpakt. Hij hekelt Samuel Huntington's theorie van de botsende culturen en beweert dat Huntington die zelf heeft herzien. Huntington zag een grote clash groeien tussen de westerse cultuur en de islamitische cultuur, maar - aldus Heinsohn - om zo'n botsing mogelijk te maken moet er eerst volk genoeg zijn. En dan val je terug op de demografische factor. En de moslimstaten hebben (toevallig) volk genoeg. De moslimbevolking in de hele wereld verachtvoudigde tussen 1900 (150 miljoen) en nu (1,2 miljard). Van de eerste veertig landen op de wereldranglijst van kinderaantallen zijn er veertien, dus ruim een derde, islamitisch. Als je van die eerste veertig alleen maar de 27 landen met een youth bulge bekijkt, dan tel je nog 13 islamitische staten, of een kleine 50%. In negen andere van de eerste veertig met youth bulge heb je grote islamitische minderheden: Nigeria (65 miljoen), India (125 miljoen), Ethiopië (30 miljoen), Tanzania (13 miljoen). In de jaren twintig van deze eeuw zal de moslimbevolking een kwart van de wereldbevolking zijn.


Ground Zero

Dat de islamitische godsdienst niet de oorzaak is van het terrorisme, maar eerder de 'rechtvaardige reden' waarop de terroristen zich beroepen, wordt volgens Heinsohn bewezen door de burgeroorlogen in niet-islamitische staten met een grote youth bulge. Denken we slechts aan Congo en Rwanda.

Heinsohn verklaart ook de verovering van Amerika door Spanje (de conquistadores waren allemaal secundos, tweede of derde zonen die in Spanje geen werk vonden), het succes van het nazisme, de burgeroorlog in Libanon in de jaren zeventig en de vele Latijsn-Amerikaanse burgeroorlogen in de jaren zeventig-tachtig van de twintigste eeuw door een youth bulge. In Latijns-Amerika verdrievoudigde de bevolking tussen 1925 en 1975 (van 100 tot 325 miljoen) en het regende dan ook burgeroorlogen en dictaturen toen de youth bulges er op hun hoogtepunt waren (tussen 1950 en midden 1990).

In al deze historische periodes was er een overtal aan jonge mannnen. Dat was met mei 68 niet anders, maar die periode kende weliswaar één baby boom, maar geen opeenvolgende babybooms na elkaar, zodat de democratie de problemen kon beheersen. Pas als meerdere youth bulges elkaar opvolgen, zoals bv. in Afghanistan, wordt de situatie onbeheersbaar.

Heinsohn vindt de democratie de maatschappijvorm die zo'n youth bulge het beste kan opvangen. "Maatschappijen die geordend zijn op de drie grondrechten van John Locke (Engelse verlichtingsfilosoof, nvdr) doen het altijd beter. Die drie grondrechten zijn: het recht op leven, het recht op vrijheid en het recht op eigendom".

Heinsohn stelt bovendien dat naarmate meer mensen in loondienst werken de neiging om veel kinderen te baren afneemt. En dan ebt ook het gevaar van de youth bulge weg. "Het verdwijnen van de door de man gedomineerde plattelandsfamilie zal het effectiefste wapen tegen de jongerenterreur blijken te zijn. Op lange termijn kan men dan ook optimistisch zijn", betoogt Heinsohn. Maar we moeten er wel bijnemen dat het Westen voortdurend vergrijst. In 2003 konden alleen de Amerikanen en de IJslanders, met 2050 kinderen per duizend vrouwen, hun bevolking nog op peil houden. Ierland en Nieuw-Zeeland haalden dat peil net niet. Het hele Oostblok, Rusland incluis, sterft uit of loopt leeg. Ook China vergrijst zienderogen.

Welke oplossingen draagt Heinsohn aan?

* De komende vijftien jaar moet de westerse wereld het aantal migranten verdubbelen om hier de vergrijzing tegen te gaan. Daardoor kunnen 60 miljoen jongeren worden opgenomen, Europa moet zich realiseren dat die immigranten uit Afrika zullen komen en moet zich daar ook op richten.

* Als die 60 miljoen hier zijn opgevangen, blijven er nog 540 miljoen over. Een aantal kan in eigen land werken, maar volgens Heinsohn zullen minstens 250 miljoen nergens terecht kunnen. Daarop moet het Westen voorbereid zijn. Dat kan door een Europees vreemdelingenlegioen op te richten, waarin de nieuwe burgers uit het buitenland worden ondergebracht. "Dat legioen moet worden ingeschakeld bij vredesmissies in het buitenland, zodat de geëmigreerde overtollige jonge zonen daar tegenover de overtollige jonge zonen die thuis gebleven zijn kunnen vechten (sic)". Volgens Heinsohn kunnen de eigen jongens daarvoor niet meer worden ingezet omdat ze te vaak enige zonen zijn.

* Heinsohn is voor het Ruimteschild, dat nu door de VS in Tsjechië en Polen wordt uitgebowd. Zogenaamd is dat tegen Iran, maar Iran is geen gevaar meer. Eigenlijk is het tegen nucleaire terroristische acties uit Afghanistan en Pakistan, maar dat mag niet met zoveel woorden worden gezegd. Dat Ruimteschild is een symptoom van de afname van de macht van de VS, het is de Limes van de Romeinen en de Grote Muur van de Chinezen. Deze drie dingen werden telkens gebouwd als de veroveringsdrang gestopt was en de supermacht op zijn retour. Het Ruimteschild is nodig om een bedachtzame reactie mogelijk te maken wanneer in staten zoals Pakistan revolutionairen de macht zouden overnemen en daadwerkelijk kernwapens zouden gebruiken. Zonder Ruimteschild is het totaal onmogelijk om bedachtzaam te reageren en bij die reactie kan een staat zich geen enkele fout permitteren. Interessanter is op dat moment om de komende bommen weg te kunnen schieten en daarna rustig een reactie uit te werken.

HEINSOHN, GUNNAR, Zonen grijpen de wereldmacht. Terrorisme demografisch verklaard, 2008, Nieuw Amsterdam, 200 p.

Lees ook:

De geschiedenis van het (moslim)terrorisme

Nu in het nieuws