Comité P: "Politiewapens worden onvoldoende beveiligd"

Dienstvuurwapens en munitie van de federale politie worden slecht beveiligd. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Comité P, het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten.

pirombouts

Wapens worden nog vaak opgeslagen in bureaumeubels of kledijkastjes die ook voor derden toegankelijk zijn. Het Comité P stelt dat dat "ronduit onaanvaardbaar" is. De federale politie heeft volgens het Comité P wel een inhaalbeweging ingezet, maar die wordt bemoeilijkt door financiële beperkingen.

Illegaal wapenbezit

Op lokaal vlak liet slechts een minderheid van de zones na de nodige initiatieven te nemen. Maar er duikt een ander probleem op: "Door het wanbeheer in het verleden en een gebrek aan investeringen dragen de politiediensten onbedoeld bij tot de aanwas van het illegale wapenbezit", stelt het Comité P. Niet alle wapens van de federale politie staan in het centraal wapenregister (CWR) geregistreerd.

Het Comité verwijst in haar rapport ook naar het hoge aantal opschortingen van de uitspraak van de veroordelingen waar poilitie-ambtenaren van kunnen genieten. "Hoogst opmerkelijk en amper te verklaren", aldus het Comité P. Op 95 uitspraken zouden 30 veroordelingen opgeschort zijn door bodemrechters - vrijspraken niet meegeteld - ofwel 31,5 procent. Voor doorsnee burgers schommelt dat percentage rond de 4 tot 5 procent.