Directeur eigent zich sociale woning toe

Rob Schelfout, directeur van een huisvestingsmaatschappij, heeft ruim tien maanden in een sociaal appartement gewoond.

Dit doet de wenkbrouwen fronsen. De gemiddelde wachttijd voor een gezin om in Vlaanderen een sociale woning te huren is volgens de meest recente cijfers meer dan twee jaar.

"Ja maar..."

"Ja, ik heb daar even gewoond", bekent de directeur van De Ideale Woning. "Maar ik zat toen volop in een echtscheidingsprocedure."

Schelfout nam op 1 mei zijn intrek in een sociaal appartement in Berchem, hij woonde er tot eind februari van dit jaar. Volgens de directeur mag een sociale huisvestingsmaatschappij woningen aan haar eigen personeel verhuren en is er dus van misbruik geen sprake.

Antwerps gemeenteraadslid Frank Hosteaux, ook bekend van de vzw Krot Op Huisjesmelkers, denkt er anders over. "Dat een directeur dan zoiets doet, is onbegrijpelijk." Hosteaux heeft intussen een klacht ingediend en vraagt minister van Wonen Marino Keulen (Open VLD) een gepaste sanctie op te leggen.

Nu in het nieuws