Zes op tien Franstaligen voor kernenergie

Is het omdat het kernafval in Vlaanderen wordt opgeslagen? Opvallend is dit resultaat alleszins, omdat recente peilingen over heel het land tegendeel aantoonden.

ghouben

Precies 61 procent van de Walen en Brusselaars vindt dat kernenergie een goede oplossing is tegen de opwarming van het klimaat. Een Europese peiling in maart toonde aan dat 61 procent van de Europeanen tegen kernenergie is. Uiteraard verschilt het gepeilde bevolkingsdeel, maar ook eerdere nationale peilingen gaven aan dat een meerderheid van de Belgen tegen is.

Le Soir

vraagt zich af in welke mate deze stellingname in Franstalig België het debat kan beïnvloeden. De wet uit 2003 op het uitdoven van de kerncentrales wordt momenteel immers door verschillende politieke actoren in vraag gesteld.

Nu in het nieuws