Begroting loopt uit de hand

De Belgische overheid is dit jaar gestart met een begrotingstekort van meer dan 10 miljard euro. Daarmee ligt het tekort bijna 2 miljard euro hoger dan een jaar geleden. Het begrotingsevenwicht dat de regering-Leterme voor 2008 vooropstelde lijkt zo al niet meer haalbaar.

jrosquin

Specialisten leggen de oorzaak voor de malaise vooral bij de vertraging van de economische groei. Die zorgt er op zijn beurt voor dat de inkomsten voor de overheid een stuk lager liggen dan verwacht.

De federale regering is op zoek naar snelle maatregelen om de balans nog enigszins recht te kunnen trekken. Zo denken ze eraan om het verwachte tekort te compenseren door de overschotten van de sociale zekerheid, de gemeenschappen en gewesten en de lokale overheid.

Volgens de huidige cijfers is een bijsturing nodig van 2,1 miljard euro, want de federale overheid wil haar kastekort met 220 miljoen euro verminderen.

Nu in het nieuws