Snelrecht vereenvoudigd, familierecht hervormd

Een nieuw soort snelrecht bij de raadkamer, de politieaanhouding komt op 48 uren, het parket krijgt duidelijke richtlijnen over hoeveel celstraf het moet eisen. Dat zijn slechts enkele punten uit de beleidsnota van Justitieminister Jo Vandeurzen, die vandaag wordt besproken in de Kamer.

ssimons

Justitie kan in 2008 4,7% meer uitgeven dan in 2007, in totaal zo’n 1,6 miljard. Voor Vandeurzen is de strafuitvoering heel belangrijk, maar een plan om nieuwe gevangenissen bij te bouwen is er nog niet. De minister beklemtoonde wel dat ”men vroeger veel te veel maatregelen nam en wetten goedkeurde, zonder dat daar het nodige personeel en middelen waren voor uitgetrokken. Dat zal veranderen”, beloofde hij. Een greep uit zijn voorstellen:

* De politie moet de mogelijkheid krijgen om gevatte verdachten minstens 48 uur bij zich te houden en geen 24 uur zoals nu. Vandeurzen wil eveneens een nieuw, eenvoudig soort snelrecht invoeren. De raadkamer zal in niet-betwiste zaken onmiddellijk straffen opleggen. Nu oordeelt de raadkamer alleen maar over de verlenging van iemands voorlopige hechtenis. Het elektronisch toezicht wordt bovendien een alternatief voor de voorlopige hechtenis.

* Om de verschillen tussen de gerechtelijke arrondissementen weg te werken, komen er richtlijnen voor de parketten. Daarin zal staan hoeveel celstraf ze moeten vragen in welk soort zaken.

* De strafrechter zal kunnen beslissen dat een veroordeelde absoluut zeker twee derde van zijn straf moet uitzitten. Nu kan dat niet.

* Slachtoffers van minderjarige delinquenten en van veroordeelden die minder dan drie jaar moeten brommen, worden geïnformeerd over de vrijlating van hun dader en nauwer betrokken bij de procedure.

* Er komt twee keer zoveel extra- personeel bij als in 2007. Zo krijgen de gevangenissen in 2008 626 personeelsleden extra en gaan er 235 naar de justitiehuizen. De tuchtprocedures voor gedetineerden en de regels om hen te fouilleren worden vereenvoudigd. Hierop hadden de cipiers sterk aangedrongen.

* De strijd tegen drugsproductie (XTC, cannabiskweek, cocaïneen heroïne-doorvoer, drugstoerisme) wordt repressiever. Er komen samenwerkingsakkoorden met de douane, de havenautoriteiten, de elektriciteitsbeheerders en -leveranciers. Maar de gebruikers zullen bij voorkeur naar de hulpverlening worden verwezen.

* De wet op de jeugdbescherming wordt hervormd. Bijzondere aandacht gaat naar daders van zinloos geweld, naar minderjarige veelplegers en naar psychiatrisch gestoorde jongeren. De capaciteit wordt uitgebreid.

* De procedure om een DNA-staal op te nemen in de nationale databank en om het te controleren wordt simpeler. Nu zitten 13.095 sporen en 12.468 veroordeelden in de DNA-databank. Een DNA-test moet ook goedkoper worden.

* De belspelletjes op televisie worden strenger gereglementeerd.

* Er komt een nieuw informatiseringsplan voor Justitie. Al in 2008 zouden de vredegerechten, politierechtbanken en politieparketten hierop worden aangesloten.

* Het familierecht wordt hervormd: kinderen onder de 12 jaar krijgen spreekrecht; de rechtspositie van minderjarigen wordt verbeterd; gezinszaken zullen achter gesloten deuren plaatsgrijpen; het erfrecht wordt hervormd.

Surf voor meer artikels over Justitie naar de expertensite van John De Wit.

MEER OVER Jo Vandeurzen

Nu in het nieuws