Kasteelpark moet wijken voor villa’s

Het gebied tussen het station van Temse en de Kasteeldreef wordt momenteel verkaveld. Er komen acht nieuwe woningen. Zowel sp.a als Groen! betreuren dat daarvoor bomen van het vroegere kasteelpark moeten verdwijnen.

”De bomen die nu verdwijnen, zijn even oud als de bomen van het Scheldepark en vormen er een geheel mee”, zegt gemeenteraadslid Bert Bauwelinck (sp.a). ”Het is een historisch gemiste kans dat geen andere kandidaat-kopers werden gezocht om ook dat deel van het bos openbaar te maken.”

”De verkaveling aan het station ligt in een zone die op het gewestplan is aangeduid als woonpark”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Freddy Verbeke (CD&V). “Daar gelden bijzondere voorwaarden. De percelen moeten minstens 1.000 vierkante meter groot zijn en de bomen moeten er maximaal behouden blijven. Enkel de oppervlakte die wordt bebouwd, mag worden gerooid. Er mogen bijvoorbeeld geen bomen worden gekapt om een zwembad aan te leggen. Het terrein direct rond het kasteeltje in de Kasteeldreef, ruim 3.000 vierkante meter groot, hebben we uit de verkaveling gehouden. We zullen bekijken wat daar mogelijk is.”

Veel kandidaat-kopers voor het terrein waren er alvast niet. ”Het terrein waar we over praten, is zowat 12.000 vierkante meter groot”, zegt Verbeke. ”Bouwgrond in Temse kost tegenwoordig zowat 200 euro per vierkante meter. Dan is de rekening snel gemaakt. Het is te gemakkelijk om naar de gemeente te wijzen. Nog niet zolang geleden werd geopperd dat wij de Durmetuin, de Paardenpolder en ook het park rond het kasteeltje in Tielrode zouden moeten kopen. Dat daar een prijskaartje van pakweg 4 tot 5 miljoen euro aan hangt, telt voor sommigen blijkbaar niet mee. Wij hebben daar simpelweg de middelen niet voor. Zeggen dat we niet naar andere kopers hebben gezocht, is de waarheid geweld aan doen. We trokken onder andere naar de provincie met de vraag om de grond tussen het station en de Kasteeldreef aan te kopen, maar daar kregen we als antwoord dat er geen bos meer wordt gekocht.”

GeNo

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio