Lier brengt alle grachten en beken in kaart

Lier - Intercommunale Igemo begint deze maand, in opdracht van de stad Lier, met de inventarisatie van alle waterlopen, beken, baangrachten en perceelsgrachten in Lier en Koningshooikt. Dat moet uitmonden in een efficiënt waterbeleid.
“Als Igemo alle grachten in kaart heeft gebracht, kunnen we een beheersplan opmaken. Het is daarbij de bedoeling om te komen tot een gebiedsdekkende inventaris en een waterafvoerplan. Igemo bekijkt in dit kader alle grachten op het grondgebied van Lier. Het gaat zowel om baangrachten die de stad of de provincie beheert als om perceelsgrachten die onder de verantwoordelijkheid van de aangelanden vallen”, zegt schepen van Waterbeleid Rita Van den Bulck (CD&V/N-VA).

“In een eerste fase inventariseren we alle grachten. We duiden de ligging, stroomrichting, overwelvingen en mogelijke flessenhalzen bij de waterafvoer aan op kaart. We meten de breedte en de diepte, noteren of de gracht in goede staat is en beoordelen de bereikbaarheid en de ecologische waarde. Deze fase duurt tot net na de zomer”, aldus de schepen.

“Met het actie- en beheersplan dat daarna wordt opgesteld, kan de stad aan de slag om stelselmatig de kwaliteit en de waterafvoer van de grachtenstelsels te verbeteren en knelpunten weg te werken. We willen hiermee een aanzet geven om, in het kader van de zoneringsplannen, voldoende berging te kunnen realiseren om in de toekomst de afkoppeling van het regenwater zonder problemen te laten verlopen”, besluit Rita Van den Bulck.

Het stadsbestuur vraagt de inwoners de medewerkers van Igemo doorgang te verlenen. Zij beschikken over een legimitatiebewijs.

CVR
03-8000.415, milieu@lier.be

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio