Open Vld wil Vlaanderen aan top van digitale wereldkaart

Open Vld wil Vlaanderen aan top van digitale wereldkaart

Open Vld wil Vlaanderen aan top van digitale wereldkaart

Print
De Vlaamse overheid moet via een sensibiseringsactie de bedrijven overtuigen van de meerwaarde van digitalisering. Een studie moet het potentieel van e-zorg en e-gezondheid in kaart brengen en onderwijs-ICT moet een vast onderdeel worden van de lerarenopleiding.

Dat zijn enkele voorstellen waarmee Open Vld Vlaanderen aan de top van de digitale wereldkaart wil brengen. Het Vlaams parlement analyseert al enkele jaren de toestand van het digitale Vlaanderen.

Daarvoor werd destijds onder impuls van Patricia Ceysens een bijzondere commissie opgericht. Die hield talrijke hoorzittingen en zal binnenkort met enkele beleidsaanbevelingen voor de dag komen.

De Open Vld-fractie heeft alvast enkele aandachtspunten op papier gezet. Een eerste punt heeft betrekking op de bedrijven. Vlaanderen scoort immers niet zo goed op het vlak van e-business.

Wie via een internetzoekmachine op zoek gaat naar innovatieve producten, komt vooral op Nederlandse websites terecht. "Dit toont aan dat Vlaamse bedrijven helemaal afwezig blijven en minstens drie of vier jaar achterstand opgelopen hebben met Nederlandse bedrijven", zegt Louis Bril, voorzitter van de Commissie Digitaal Vlaanderen.

Vooral kmo's moeten zich bewust worden van het belang van digitalisering. Open Vld vindt dat de overheid hierrond een sensibiliseringsactie moet voeren. De liberalen vinden dat het Vlaams Agentschap Ondernemen, het "uniek loket" van de Vlaamse overheid voor bedrijven, e-accountmanagers moeten inzetten.

Digitalisering in de gezondheidszorg en zorgsector heeft volgens Open Vld een groot potentieel, maar stuit op wat weerstand. De liberalen willen dat een haalbaarheidsstudie zicht brengt op de toekomst van e-zorg en e-gezondheidszorg in Vlaanderen.

Ook in het onderwijs is er nog werk op het vlak van ICT. Volgens Open Vld moet er een "digitaal rijbewijs" voor leerkrachten komen: alle leerkrachten moeten in de lerarenopleiding een duidelijk beeld krijgen van hoe ICT en digitale media een toegevoegde waarde kan bieden in het leerproces.

Ook qua onderwijsinfrastructuur loopt Vlaanderen achterstand op. In Vlaanderen zijn er bijvoorbeeld maar 1.000 zogenaamde "white boards", interactieve en digitale borden. Daarvan telt Nederland er 20.000.

Verder zou de game-industrie in Vlaanderen verder gestimuleerd moeten worden. Onderzoek toont immers aan dat scholieren die regelmatig games spelen betere schoolresultaten halen en minder storend gedrag vertonen.

Open Vld wil ook dat de overheden hun schouders zetten onder het concept van de "digitale Zennevallei" dat Agoria, de technologische industriekoepel, een tijd geleden uitwerkte.

In de Zennevalei, gaande van de regio ten zuiden van Antwerpen tot Nijvel in Waals-Brabant, heeft zich een cluster aan ICT-bedrijven gevestigd. Volgens Open Vld moet de politiek hier maximaal op inspelen om er welvaart en werkgelegenheid uit te halen.

MEEST RECENT