Spirit niet gekant tegen idee Peeters

Print
Spirit is "niet gekant" tegen het idee van Vlaams minister-president Kris Peeters om de regio's een activeringsuitkering te laten uitkeren bovenop de werkloosheidsuitkering. Maar Spirit dringt er wel op aan dat de tweede fase van de staatshervorming over meer moet gaan dan de arbeidsmarkt alleen.

Zondag suggereerde Peeters de invoering van een regionale activeringspremie bovenop de werkloosheidsuitkering als instrument waarvoor de regio's bevoegd zouden kunnen worden op het vlak van arbeidsmarktbeleid.

"Na de regionalisering van de arbeidsmarkt moeten gewesten beloond worden wanneer ze een succesvolle activeringspolitiek voeren. Een beloning voor werklozen die extra inspanningen leveren op zoek naar werk kan bijdragen tot een succesvolle activering, " zegt Spirit-voorzitster Bettina Geysen.

Maar het debat moet voor de tweede fase van de staatshervorming moet voor Spirit over meer gaan dan de arbeidsmarkt alleen. "De resoluties van het Vlaams parlement moeten, zoals het kartel CD&V/N-VA voor de verkiezingen beloofde, de leidraad zijn. Meer en meer wordt duidelijk dat het kartel CD&V/N-VA de lat naar beneden legt tot louter de regionalisering van de arbeidsmarkt. Het voorstel van Peeters maakt deel uit van deze strategie".

Daarnaast moet voor Spirit elke uitkering minstens het leefloon bedragen. De partij stelt ook voor om de uitkeringen in het begin van de werkloosheid te verhogen zodat mensen niet plots met een grote inkomenskloof worden geconfronteerd. Voor mensen die niet voldoende inspanningen leveren wil Spirit dat de uitkering na verloop van tijd afneemt.

.

Nu in het nieuws