Gescheiden huurders krijgen volle reductie voor kind

Print
Kinderen van gescheiden ouders tellen opnieuw mee voor een volwaardige reductie in de sociale huisvesting. Gescheiden huurders van een sociale woning krijgen toch de volledige korting voor hun kind.

De Vlaamse overheid herroept een maatregel die aan een kind van gescheiden ouders niet hetzelfde financiële voordeel toekent als aan een kind van wie beide ouders nog wel onder hetzelfde dak van een sociale woning verblijven. Per kind krijgen huurders van een sociale woning een korting van 15 euro op de maandelijkse huurprijs. Voor een kind van gescheiden ouders was die maandelijkse korting gehalveerd tot 7,5 euro.

Bij de Vlaamse ombudsdienst kwamen over de regeling heel wat klachten binnen van huurders. Gescheiden ouders konden nog wel de 15 euro korting krijgen, maar moesten dan bewijzen dat ze exclusief het ouderlijk gezag hadden. Dat bleek soms moeilijk. De Vlaamse minister van Wonen Marino Keulen (Open VLD) besliste de maatregel terug te draaien, en iedereen met kinderen ten laste in de sociale huisvesting een bonus van 15 euro te geven.

De regering voert de maatregel in met terugwerkende kracht tot 1januari. Daarom moeten de Vlaamse huisvestingsmaatschappijen duizenden huurders schrijven dat ze te veel betaald hebben, en het bedrag terugstorten. Keulen broedt ook op een ontwerp om de moeilijkheden rond de kennis van het Nederlands bij kandidaat-huurders op te lossen.

Sinds de invoering van de nieuwe Wooncode moet elke huurder kunnen aantonen dat hij het Nederlands voldoende machtig is om te kunnen samenwonen met anderen. De bedienden van de huisvestingsmaatschappijen mogen niet zelf uitmaken of iemand voldoende Nederlands spreekt. Hij moet doorverwijzen naar de Huizen van het Nederlands. Die Huizen kunnen de stroom van huurders niet of nauwelijks verwerken.

Keulen wil daarom dat de onthaalbedienden van de huisvestingsmaatschappijen een korte cursus krijgen, die hen in staat zal stellen onmiddellijk uit te maken of iemand voldoende het Nederlands beheerst. Het ommetje langs het Huis van het Nederlands hoeft dan niet meer. De verplichting voor Vlaamse huurders om aan te tonen dat ze wel degelijk Nederlands kennen, blijft overeind, zo schrijven de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad maandag.

MEEST RECENT