"Brussel geen onveilige stad"

Brussel geen onveilige stad

"Brussel geen onveilige stad"

Print
Hoewel mensen zich in Brussel erg onveilig voelen, gebeuren er relatief weinig gratuite en gewelddadige feiten. Diefstallen in voertuigen komen het meeste voor in de hoofdstad.

In vergelijking met andere Europese hoofdsteden ligt het aantal moorden in Brussel relatief laag. Toch zijn de Brusselse burgers er zelf niet van overtuigd dat hun stad veilig is. Volgens een studie van The European Crime and Safety Survey, dat trends in Europese misdaad op de voet volgt, is de Brusselaar van alle inwoners van Europese steden het meest ontevreden over hoe vaak hij of zij geconfronteerd wordt met gewelddadige, criminele feiten in de stad.

Als het gaat over criminele feiten die met 'eigendom' - alle vormen van diefstal - te maken hebben, is de Brusselaar de op een na meest ontevreden inwoner van een Europese hoofdstad. Na de inwoners van Athene en Boedapest, zijn de Brusselaars het meest ontevreden over hoe vaak ze met achtergestelde buurten en de problemen die daar mee gepaard gaan, in contact komen. Volgens diezelfde studie vindt 63 procent van de Brusselaars dat de politie goed werk levert. Daarmee ligt ze een stuk onder het gemiddelde van 72 procent.

Volgens Jacques Deveaux, directeur coördinator van de federale politie in Brussel, heeft iemand die Brussel bezoekt relatief weinig kans om op straat fysiek aangevallen te worden.

.

Nu in het nieuws