Toekomst Ruggeveld: gebruikers eisen inspraak

Deurne - Het Comité Site Ruggeveld vindt het spijtig dat de duizenden gebruikers van het sport-en recreatiegebied niet worden gehoord bij het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Dit plan verankert de toekomst van het gebied.
Het dossier is al acht jaar onderweg. Eerst was het de bedoeling om voor de sites Rivierenhof en Ruggeveld één visie op te stellen.. Omdat provincie en stad er anders over dachten, werden beide terreinen losgekoppeld. De stad hangt Ruggeveld vast aan Silsburg. Want om een deel van het sport- en recreatieprogramma te realiseren, is het nodig om ook het recreatiegebied van Silsburg aan de Peter Benoitlaan mee op te nemen in dit ruimtelijk uitvoeringsplan dat de natuurwaarden van de Schijnvallei verzoent met de sportcluster aan de Ruggeveldlaan.

Het voorontwerp van dit RUP ligt nu ter tafel. ”We zijn zeker niet tegen de plannen”, weet Jan Mertens van het Comité. ”Waarom betrekken ze ons niet in deze fase van het voorontwerp? De onwetendheid van de gebruikers zorgt voor frustraties en onzekerheid.”

Het openbaar onderzoek staat voor deze zomer gepland, al wil de stad tussen april en juli wel communiceren met de verschillende groepen. ”We bezorgen ondertussen het voorontwerp aan de verenigingen op de site. En in de loop van de maand april verzamelen wij 500 handtekeningen om de districtsraad van Deurne rechtstreeks te bevragen over het RUP”, aldus Mertens.

Die districtsraad onthaalt het voorontwerp voor Ruggeveld-Silsburg zeer positief ”omdat het een historische kans is om Deurne opnieuw als sportdistrict op de kaart te zetten.” De raad vraagt wel rekening te houden met een aantal opmerkingen: grondige inspraak zowel door de gebruikers van de gronden als voor de omwonenden, de garantie dat elke club zijn sportactiviteiten kan verder zetten tijdens de werkzaamheden, een locatie aan de begraafplaats voor een zelfstandige steenhouwer, alle kosten van verhuizing, wederopbouw van infrastructuur, omheiningen of klaarmaken van gronden zijn voor de stad Antwerpen en niet voor de verenigingen, opmaak parkeerstudie omdat er op de Ruggeveldlaan niet voldoende plek zal zijn en regelmatig overleg met de huidige gebruikers (er komt een overleggroep Ruggeveld die minstens twee maal per jaar bijeenkomt).

KT
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio