Eerste resultaten Broederlijk Delen-campagne 2008 veelbelovend

De vastencampagne van Broederlijk Delen, die dit paasweekend werd afgesloten, levert vermoedelijk 4.313.531 euro op. Dit is 2.8 pct meer dan in 2007. De campagne liep van woensdag 6 februari tot en met zondag 23 maart. De actie stond dit jaar in het teken van Haïti.

Belga

Meer dan 3.000 vrijwilligersgroepen organiseerden een of meer activiteiten ten voordele van Broederlijk Delen. Het ging om solidaire maaltijden, huis-aan-huisacties, sponsortochten en Koffiestops. Op 1.471 plaatsen in Vlaanderen werden mensen uitgenodigd om in ruil voor een vrije bijdrage een (h)eerlijk kopje koffie te drinken.

Het bedrag van 4.313.531 euro is een voorspelling op basis van de huidige resultaten. De reeds ontvangen giften werden aangevuld met een projectie. Die is gebaseerd op gegevens uit het verleden. "Dit cijfer is echt een positief resultaat", zegt Peter Van Craenenbroeck, verantwoordelijke communicatie en fondsenwerving van Broederlijk Delen.

"Onze campagne viel erg vroeg dit jaar en kwam daarmee in de buurt van de campagnes van andere grote organisaties. Toch wijzen de eerste resultaten van 2008 op een bevestiging van het goede resultaat van 2007. Als nu ook de andere inkomstenbronnen deze trend volgen in de loop van het jaar, dan kan Broederlijk Delen zijn engagementen ten opzichte van 250 partnerorganisaties in 20 landen waarmaken."