Onderhandelaars proberen laatste knopen te ontwarren

Toekomstig premier Yves Leterme en de vijf voorzitters van de meerderheidspartijen zitten opnieuw aan tafel. Ze proberen de resterende politieke knopen uit de ontwerp-regeerverklaring te ontwarren.

Belga

Er zijn in totaal een dertigtal dossiers waarover nog geen akkoord bestaat. Het gaat onder meer over de groeinorm in de gezondheidszorg, een reeks justitiedossiers zoals de wijziging van de wet-Lejeune, de vraag of economische migratie wordt toegelaten, de regularisaties, de mogelijkheid voor gepensioneerden om bij te verdienen, de discussie over hoeveel een belastingverlaging en hoeveel een verhoging van de sociale uitkeringen mag kosten, enzovoort.

Zaterdag groeide de nota die Yves Leterme donderdag als regeerverklaring wil afleggen al van 28 pagina's naar 42 bladzijden. De partijvoorzitters staken ook zondagmorgen een tweetal uur de koppen bij elkaar.

Op het programma staat vooral de discussie over het sociaaleconomische luik van de regeerverklaring. Een van de belangrijkste knelpunten daarbij is de belastingverlaging en de vraag of die beperkt moet blijven tot de laagste inkomens of niet. De liberalen eisen dat ook de middeninkomens van een verlaging moeten kunnen genieten, maar vonden daarbij deze week vooral het cdH op hun weg.

Het ziet er niet naar uit dat de onderhandelaars het zondag laat gaan maken. Maandag staat immers nog een onderhandelingsdag op het programma. Dan zou wel tot de finish worden gegaan. De maandagse vergaderingen van de partijbureaus en -besturen van de meerderheidspartijen zijn daarom verschoven naar dinsdag.