Groot-Brittannië op punt om tot 1.000 Zimbabwanen uit te wijzen

Groot-Brittannië maakt zich klaar om honderden Zimbabwanen die geen vluchtelingenstatuut hebben gekregen, terug naar huis te sturen. Terugkeren naar hun land van herkomst zou "geen geheel risico" inhouden. Dat schrijft de krant The Independent on Sunday.

Belga

Volgens de zondagskrant kan de maatregel tot op duizend personen betrekking hebben. De krant herinnert eraan dat de rechtbank voor asiel en immigratie (AIT) in 2006 de overheid de toestemming heeft gegeven Zimbabwaanse asielzoekers terug naar hun land van herkomst te sturen. Daar zouden ze niet automatisch het risico lopen "vervolgd of ernstig mishandeld te worden", argumenteerde de rechtbank.

De krant citeert uit brieven van de minister van Binnenlandse Zaken aan Zimbabwaanse staatsburgers, waarin ze aangemoedigd worden het land vrijwillig te verlaten. Er wordt hen ook gezegd dat een terugkeer naar hun land "geen geheel risico" inhoudt.

Al 27 jaar aan de macht, wordt tegen president Mugabe van Zimbabwe al vijf jaar gedreigd met Europese sancties omwille van schending van de mensenrechten.