"Van enige discriminatie is absoluut geen sprake"

Print
N-VA vindt het onbegrijpelijk dat het Comité tegen Rassendiscriminatie van de Verenigde Naties kritiek uit op de Vlaamse Wooncode. De partij noemt de wooncode een bij uitstek sociaal instrument waarmee de inburgering van anderstaligen extra ondersteund kan worden. "Van enige discriminatie is absoluut geen sprake", luidt het.
De Vlaams-nationalistische partij herinnert eraan dat de Wooncode met een kamerbrede meerderheid is goedgekeurd in het Vlaams parlement. "De Raad van State en het Grondwettelijk Hof hebben bovendien geen enkel bezwaar geuit tegen deze maatregel. Meer nog, ze hebben duidelijk bevestigd dat niemands rechten hierdoor geschonden worden", luidt het.

De partij legt uit dat anderstaligen die aanspraak willen maken op een sociale woning, gratis lessen Nederlands aangeboden krijgen opdat ze zich sneller zouden kunnen integreren in onze samenleving. Voorzitter Bart De Wever zegt een aantal van die lessen te hebben bijgewoond. "Alle deelnemers toen waren zeer enthousiast en blij dat Vlaanderen dit voor hen organiseerde", aldus De Wever.

Vlaams parlementslid Jan Peumans ziet in het feit dat de Franstalige Liga voor de Mensenrechten wel betrokken geweest is bij het VN-rapport en niet de Vlaamse Liga, een aanwijzing dat de Franstalige lobby in het buitenland weer zeer actief geweest is. N-VA heeft nog een kritische noot in petto voor Jozef De Witte, de voorzitter van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. De partij begrijpt naar eigen zeggen niet dat iemand als hem de Vlaamse wooncode hekelt. "Bovendien zou men van iemand die werkt voor een overheidsorgaan toch enig respect voor democratisch genomen beslissingen verwachten, of voor beslissingen van de hoogste rechtsorganen van dit land. De Witte kan zich dan ook beter toeleggen op het voorkomen van samenlevingsproblemen, veeleer dan er voeding aan te geven", besluit N-VA.
Nu in het nieuws