"Huisartsen zullen binnen volgende 7 jaar 3 uur langer moeten werken"

Huisartsen zullen binnen volgende 7 jaar 3 uur langer moeten werken

"Huisartsen zullen binnen volgende 7 jaar 3 uur langer moeten werken"

Print
Oud-Turnhout - Op korte tijd is de situatie in de wachtdienst Turnhout/Oud-Turnhout dramatisch geworden. Binnen de 7 jaar is een derde van de huisartsen 65 of ouder. De overblijvende huisartsen zullen elke dag drie uur langer zullen moeten werken.
Dat schrijven 168 huisartsen uit de Noorderkempen in een open brief in het medische weekblad de Huisarts.

De Huisartsenvereniging Regio Turnhout (HVRT) vertegenwoordigt 168 huisartsen. Na een grondige discussie over de huidige conventie, heeft meer dan 72 procent van de aangesloten huisartsen de conventie verworpen. "We wensen te benadrukken dat dit wel degelijk een duidelijk signaal is naar de overheid, ziekenfondsen en syndicaten die deze conventie onderhandeld hebben", luidt het.

"Binnen de volgende zeven jaar bereikt bijna een derde van de huisartsen de pensioengerechtigde leeftijd (in de wachtdienst Turnhout/Oud-Turnhout, nvdr). Een snelle berekening leert dat hierdoor dan de overblijvende artsen, van wie een belangrijk deel vrouwen zijn, elke dag drie uur langer moeten werken, zodat de dagtaak er pas rond 23.00 à 24.00 uur zal opzitten. We maken ons dan ook ernstig zorgen over wat er onze patiënten te wachten zal staan. Zij zullen geconfronteerd worden met overwerkte huisartsen die een patiëntenstop invoeren of die, geestelijk opgebrand, er de brui aan geven." De kring vreest dat 18.000 mensen, circa 4.500 gezinnen, zonder huisarts zullen vallen. Hoewel de huisartsenvereniging erkent dat er de afgelopen jaren inspanningen zijn gedaan om de huisartsgeneeskunde te herwaarderen, stelt ze dat er in het conventieoverleg "nog steeds geen structurele steun is om de keuze voor het beroep als huisarts aan te moedigen." "In onze regio is het al vijf over twaalf. Ondanks allerlei innoverende initiatieven van onze dynamische huisartsenvereniging slagen we er nauwelijks in jonge huisartsen voor een vestiging in deze regio te doen kiezen", luidt het. "Ons rest enkel nog een noodkreet. Daarom neemt de HVRT als kring principieel het standpunt van de deconventie in, wat door een meerderheid van haar leden wordt opgevolgd."

"Het is aan de overheid om de juiste conclusies te trekken uit het actuele cijfermateriaal. Hiermee bedoelen we niet zozeer de jaarlijkse gemanipuleerde telling van de deconventiegraad, dan wel vooral de verontrustende demografische cijfers zoals ze zich in onze regio voordoen. Als de overheid in de toekomst op een degelijke manier aan onze noden wil tegemoetkomen, dan zullen wij de eerste zijn om op te roepen tot een reconventionering."
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio