Helft minder steuntrekkende asielzoekers

Asielzoekers doen steeds minder een beroep op steunverlening van het OCMW.

BR /> Zowel in het Vlaams, het Waals als het Brussels Gewest halveert het aantal steunverleningsdossiers voor asielzoekers zowat. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Integratie Christian Dupont op een vraag van volksvertegenwoordiger Guido De Padt.

In het Vlaams Gewest is het aantal dossiers bij het OCMW voor steunverlening aan asielzoekers gedaald van 26.214 in 2004 tot 13.972 in 2007. In het Waals Gewest was er een terugloop van 13.839 in 2004 tot 7.667 vorig jaar. Ook in Brussel was er een daling van het aantal dossiers, van 3.979 in 2004 tot 1.920 in 2007.

Volgens Guido De Padt is deze dalende trend te verklaren door het invoeren van de nieuwe asielprocedure, waardoor asielzoekers enkel nog recht hebben op materiële opvang en niet meer op financiële steun. "Een gevolg hiervan zou kunnen zijn dat steeds meer asielzoekers via frauduleuze weg toegang trachten te krijgen tot de sociale zekerheid, via onder meer fictieve arbeidsoverkeenkomsten, enzovoort", luidt het

Nu in het nieuws