"Overleg over coffeeshops tussen België en Nederland"

Zaterdag heeft het Beneluxparlement op voorstel van CD&V-senator Wouter Beke een aanbeveling aangenomen voor meer overleg tussen België en Nederland in verband met de coffeeshops aan hun gemeenschappelijke grens. Dat meldt Wouter Beke.

Belga

Aanleiding voor de discussie in het Beneluxparlement was het voornemen van de Maastrichtse burgemeester om de coffeeshops te verhuizen buiten de stad, aan de rand van de grens met België.

Het zogeheten Beneluxparlement, dat bestaat uit 21 Belgische, 21 Nederlandse en 7 Luxemburgse parlementsleden, nam op voorstel van Wouter Beke een aanbeveling terzake aan. Het belang daarvan is luidens Beke dat zowel de Belgische als de Nederlandse parlementsleden menen dat men uit de loopgraven moet komen en moet komen tot snel en resultaatgericht overleg.

In de aanbeveling wordt het goed nabuurschap tussen de twee landen onderstreept en worden de betrokken overheden aangespoord tot een snelle en duurzame oplossing. De commissies Volksgezondheid en Justitie van het Beneluxparlement plannen de volgende weken en maanden alvast enkele besprekingen hierover, zo stelt Wouter Beke.