"Fiscale voordelen voor energie-investeringen stroomlijnen"

De verschillende fiscale voordelen die de federale regering en de gewestregeringen toekennen voor energiebesparende investeringen in bestaande woningen zouden gestroomlijnd moeten worden.

Belga

Dat heeft minister van Financiën Didier Reynders zaterdag gezegd op de bouw- en renovatiebeurs Batibouw. Hij heeft er geen moeite mee dat er verschillen bestaan in de bedragen die toegekend worden, maar de criteria zouden in de verschillende regio's gelijk moeten lopen.

Op dit moment geven zowel de federale regering als de regeringen van het Brussels, Vlaams en Waals Gewest fiscale voordelen voor investeringen die het energieverbruik doen afnemen. Zo bestaat er op federaal vlak een btw-tarief van zes procent voor de installatie van nieuwe, individuele verwarmingstoestellen, een belastingvermindering van 40 procent voor isolatiewerken, de vervanging van oude stookolieketels of een energieaudit.

Die bedraagt maximaal 2.650 euro maar kan oplopen tot 3.440 euro als er een systeem van waterverwarming door zonne-energie of zonnecelpanelen worden geplaatst. Wie een zogenaamd passief huis bouwt, kan bovendien nog eens tot 5.440 euro van zijn belasting aftrekken.

De verschillende Gewesten hebben elk hun eigen premies voor isolatiewerken zoals dubbele beglazing, dak- of vloerisolatie, voor verwarmingsinstallaties zoals condenserende aardgasketels of voor investeringen in zonne-energie.

Minister Reynders heeft geen probleem met het bestaan van die verschillende premies en voordelen maar zou graag zien dat ze gestroomlijnd worden. "Er moet een vorm van harmonisatie komen tussen de verschillende aanpakken", zei Reynders. "Dat de verschillende regeringen verschillende bedragen toekennen naargelang hun financiële situatie is perfect verdedigbaar, maar de criteria waaronder de premies of voordelen worden toegekend, zouden in de verschillende regio's gelijk moeten zijn. Anders vindt de burger er zijn weg niet in terug. Daarover gaan we in het overlegcomité tussen de verschillende regeringen samenzitten.".