Actiedag van Vlaamse Volksbeweging voor 'meer Vlaanderen'

Zaterdag heeft de Vlaamse Volksbeweging (VVB) een actiedag gehouden in verscheidene winkelstraten in Vlaanderen. De VVB spoorde er de passanten aan om Yves Leterme op te roepen woord te houden en duidelijk te kiezen voor 'meer Vlaanderen'.

Belga

BR>

De Vlaamse Volksbeweging organiseerde in de tweede helft van februari een spoedpeiling bij verkozenen van de CD&V. De respons was naar verluidt verrassend groot met 523 antwoorden, 20 procent van het totaal.

Uit die antwoorden meent de Vlaamse Volksbeweging te kunnen opmaken dat de achterban van CD&V sterk blijft vasthouden aan het verkiezingsprogramma waarmee de partij succesrijk naar de kiezer trok. 'Woord houden' en 'respect' (voor de kiezer) bleken volgens de VVB voor de CD&V achterban geen ijdele begrippen.

VVB-voorzitter Eric Defoort en politiek secretaris Peter De Roover stellen tevreden vast dat het verkiezingsprogramma breed gedragen wordt door de partijbasis. De VVB rekent er dan ook op dat de partijtop consequent blijft opkomen voor de realisatie daarvan.

"Indien CD&V de fundamentele verkiezingsbeloften zou afzweren, wordt een diepe kloof geslagen met de eigen achterban. Uiteraard zal de reactie van het kiespubliek, dat minder automatische partijloyauteit aan de dag legt, in dat geval nog scherper zijn", aldus Defoort.

'Laat Vlaanderen niet degraderen' is het motto van de actiedag. Sinds vrijdagavond is ook een website actief.