Bart Somers blijft voorzitter van Open Vld

Bart Somers heeft zaterdag de voorzittersverkiezingen bij Open Vld gewonnen. De uittredende voorzitter kreeg ruim 69 procent van de stemmen.

Belga

Zijn uitdagers, Margriet Hermans en Christian De Stoop, haalden respectievelijk 22,7 en 7,9 procent. Somers blijft dus ook de komende vier jaar aan het hoofd van de Vlaamse liberalen staan.

De herverkozen voorzitter vindt dat hij een mooi en sterk mandaat heeft gekregen. Met net geen onderscheiding haalde hij het tweede hoogste resultaat ooit. Enkel Karel De Gucht deed ooit beter met 83 procent, met enkel De Stoop als tegenstander.

In zijn overwinningstoespraak noemde Somers zijn partij zelf de grote overwinnaar van de verkiezingen. Hij bedankte de 15.517 leden die hun stem uitbrachten. "Wij zijn de enige partij die op zo'n manier verkiezingen kan organiseren". De verkiezingen tonen aan dat het democratisch gehalte van Open Vld ver boven dat van andere partijen uitsteekt, luidde het.

Ambities

Somers ziet zichzelf de komende vier jaren als een coach met enkele duidelijke ambities: één op de korte termijn en drie op lange termijn. Zo wil hij dat Open Vld zich blijft concentreren op het uit het moeras halen van de politieke situatie in ons land. Samen met zusterpartij MR wil hij de stabiele as vormen die het land terug op de sporen kan zetten.

Op langere termijn wil hij dat Open Vld uitgroeit tot een partij die zich richt tot iedereen en die actief vecht tegen alle vormen van onvrijheid. De liberalen mogen er niet enkel zijn voor de happy few, maar moeten er ook zijn voor bijvoorbeeld de gehandicapten, gepensioneerden en werklozen.

Daarnaast moet Open Vld zich concentreren op samenwerking, op wat de mensen bindt. Somers reikte daarbij de hand uit naar het middenveld en naar het verenigingsleven. "Zelfs het gekleurde krijgt het voordeel van de twijfel", dixit Somers.

Modernisering partij

Voorts staat de modernisering van de partij op de agenda. De beginselverklaring en de statuten zijn zowat meerderjarig. Het is dus tijd om ze aan te passen aan de nieuwe uitdagingen van de 21ste eeuw, aldus Somers. Hij wil het ideeëndebat versterken, niet enkel over de "klassieke thema's", maar ook over de nieuwe thema's moet de partij "het debat leiden en telkens opnieuw de weg wijzen".

Margriet Hermans gelukkig

Tegenkandidate Margriet Hermans toonde zich allerminst teleurgesteld over haar resultaat bij de voorzittersverkiezingen. "Ik ben doodgelukkig, ik kom uit het niets. Ik merk zelfs dat de nieuwe voorzitter een deel van het gedachtegoed uit mijn programma heeft meegenomen", zei ze na de bekendmaking van Somers' overwinning.

Vooraf had Hermans voor zichzelf een resultaat tussen de 18 en 20 procent vooropgesteld. Ze haalde uiteindelijk iets meer dan 22 procent. De gemeenschapssenator hoopt dat de partij een echte open en brede partij wordt, die er ook is voor medioren en senioren, jonge mensen die niet in het verenigingsleven zitten, minder gefortuneerden, (sociaal) gehandicapten en, "last but not least" de vrouwen.

Ook Christian De Stoop, die bij zijn zesde deelname 7,89 procent haalde, toonde zich tevreden. Hij vindt het alleen jammer dat er niet meer mensen zijn komen stemmen, nu dat ook elektronisch kon. De Stoop vindt ook dat Somers gelegitimeerd is als voorzitter. Zijn doel moet zijn de verloren militanten terugwinnen die de partij hebben verlaten. Hij hoopt ook dat meer jongeren hun nek uitsteken.