De Wever bijna unaniem herverkozen als N-VA-voorzitter

Bart De Wever is herverkozen tot voorzitter van de N-VA. Hij kreeg 98,89 procent van de uitgebrachte stemmen achter zich, zo is zaterdag bekendgemaakt op de partijraad van de N-VA in Asse.

Belga

De Wever was de enige kandidaat om zichzelf op te volgen voor een nieuwe termijn van drie jaar. De N-VA telt bijna 10.000 stemgerechtigde leden. Daarvan bracht bijna 55 procent zijn stem uit. Dat gebeurde de voorbije weken per brief. De stemmen werden zaterdag geteld op de partijraad.

"Ik zie deze score als een goedkeuring die de hele partij treft, niet alleen mijn eigen persoontje", zei De Wever achteraf. "Dit is een proficiat voor de resultaten van 2004 en 2007 en een goedkeuring van de koers die we varen", zei hij.

De Wever belooft "meer van hetzelfde, zowel op inhoudelijk vlak als qua methode". "We zijn standvastig in onze overtuiging, realistisch in ons optreden. Het zal ons in staat stellen ook morgen zeer moeilijke beslissingen te nemen", zei De Wever.

De partijraad verkoos zaterdag ook Jan Peumans en Ben Weyts als ondervoorzitters. Peumans is N-VA-fractieleider in het Vlaams parlement, Weyts is kabinetschef bij N-VA-minister Geert Bourgeois. Europarlementslid Frieda Brepoels is verkozen tot partijsecretaris.