Moskow Star Circus is acties Gaia meer dan beu

Het Moscow Star Circus wil een positief beeld van het circus ophangen. Tourmanager Emmanuel Horwood vraagt vrijdag te stoppen met "de negatieve persberichten van Gaia" over te nemen. Het Moscow Star Circus werd onlangs door dierenrechtenorganisatie Gaia onder vuur genomen, omdat het geen buitenverblijven voorzag voor zijn dieren in Sint-Niklaas.

Horwood laakt vooral de houding van Gaia. Zij respecteren het KB rond het welzijn van circusdieren niet, vindt de man.

"Dat KB laat onder bepaalde voorwaarden toe dat een circus wilde dieren houdt, maar Gaia gaat het omgekeerde vertellen bij de gemeentebesturen om hen zo onder druk te zetten, opdat zij een circus met wilde dieren verbieden. In sommige gemeentes zijn de wilde dieren nu welkom, in een honderdtal andere niet. Bovendien is het niet beter voor die wilde dieren als ze afgezonderd worden van de rest van de circusdieren, omdat ze niet toegelaten zijn", meent Horwood.

Sinds 2005 heeft het Moscow Star Circus geen wilde dieren meer doordat een honderdtal steden en gemeenten die verbiedt. Volgens Arie Oudenes, de directeur van de European Circus Association, is het Belgische KB strenger dan in andere landen en "niet eens rechtsgeldig". "Bij een nationale wet die ook gevolgen kan hebben voor bedrijven uit andere landen, moet een notificatieprocedure gebeuren. Dat is zowel voor het KB van 2005 als voor de wijziging van 2007 niet gebeurd."

Het Moscow Star Circus liet een advocatenkantoor het KB van 2005 onderzoeken. "Daaruit blijkt dat een schepencollege enkel een circus kan verbieden onder welbepaalde omstandigheden of wanneer de publieke veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Een gemeentebestuur dat een circus verbiedt omdat het wilde dieren houdt, overtreedt zijn bevoegdheid dus."

Volgens Michel Vandenbosch van Gaia worden de gemeentebesturen niet onder druk gezet. "We vragen hen om geen circussen met wilde dieren toe te laten, met onderbouwde argumenten als de veiligheid en het welzijn van de dieren. We stellen vast dat 95 steden en gemeenten reeds op onze vraag zijn ingegaan en dat het Moscow Star Circus ook geen wilde dieren meer gebruikt. Het enige wat we van dat circus vragen, is dat ze de minimale normen van de federale wetgeving strikt naleven. Waar we wel zwaar aan tillen is het feit dat ze ons via kort geding monddood proberen te maken, en nog wel op straffe van een dwangsom van 10.000 euro. Dat is een schending van onze vrijheid van meningsuiting."

Nu in het nieuws