Habbekrats bevoorrechte partner in hangjongerenbeleid

De Hamse schepen van Jeugd, Hilde Landtsheer (CD&V), werkt aan een hangjongerenbeleid. Daarin speelt Habbekrats, dat jongeren uit de randgroepen begeleidt, een belangrijke rol. Het hangjongerenprobleem kwam scherp tot uiting toen het schepencollege besliste de drie zitbanken uit de Leeuwerikenlaan te verwijderen. Spirit wou weten of het schepencollege nu werk maakt van een positief hangjongerenbeleid.

tderyck

BR />

Volgens Liesbet Van der Henst (Spirit) zijn in de Leeuwerikenlaan conflicten ontstaan die konden vermeden worden. “Het terugplaatsen van de banken is niet de oplossing, net zoals het weghalen geen oplossing was”, vindt zij. “Er moet dringend gezocht worden naar een evenwicht tussen de vraag naar het ‘verwijderen’ van de overlast en de vraag naar een ontmoetingsplaats waar jongeren zich thuis voelen. Het wordt voor het schepencollege een moeilijke opdracht om voor- en tegenstanders naar elkaar te laten toegroeien.”

Ook voor schepen Landtsheer is het terugplaatsen van de banken geen optie. “Het schepencollege bespreekt binnenkort het alternatief advies van de wijkraad De Geem-Vlierkouter. Daarin wordt voorgesteld extra banken en verlichting te plaatsen op het speelplein Vlierkouter, maximum 150 meter van de Leeuwerikenlaan.”

Landtsheer schuift het Jongerentrefpunt Habbekrats als bevoorrechte partner in het hangjongerenbeleid naar voren. “De gemeente heeft een goede samenwerking met Habbekrats. Ik voerde al gesprekken met de begeleiders. Die zijn bereid op pad te gaan om de jongeren actief op te zoeken en zo nodig te begeleiden.”

WO

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Jobs in de regio