138 jaar Scheldebrug

Print
De huidige brug ligt natuurlijk niet sinds het begin der tijden over de Schelde. In onderstaand artikel nemen we u mee door verleden, heden en toekomst. Van Eiffel, Boel tot de nieuwe brug, u leest het op deze pagina.

1870-1914

BR /> 1914-1940
1940-1955
1955-2005
2005-...

1870-1914: Gustave Eiffel

De eerste brug over de Schelde in Temse werd ingehuldigd op 30 november 1870. Ze werd gebouwd door de Franse ingenieur Gustave Eiffel. Eind 19e eeuw was hij dé man voor het realiseren van bijna onmogelijke constructies. Eiffel werd later wereldberoemd met de naar hem genoemde Eiffeltoren in Parijs.

De brug werd gebouwd in opdracht van de Maatschappij M-T (=Mechelen-Terneuzen). Ze maakte de 68 kilometer lange spoorwegverbinding tussen Mechelen en het Nederlandse Terneuzen mogelijk. Met haar 344 meter was ze de langste brug van België.

Naast een spoorweg bevatte de brug langs elke zijde een doorgang voor voetgangers en hondenkarren. Koeien, paarden en kleinvee konden ook over de brug. Voor de doorgang van vee werd tol geëist.

Toen eind 19e eeuw de auto in gebruik werd genomen, konden deze nieuwe vervoersmiddelen niet over de brug. Autobestuurders moesten rondrijden langs Antwerpen of Dendermonde.

1914-1940: Oorlog

Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog maakten terugtrekkende Belgische soldaten op 7 oktober 1914 het beweegbaar gedeelte van de brug onklaar. De Duitsers herstelden dat gedeelte gedurende de bezetting. Tijdens hun terugtrekking in 1918 maakten ze het echter terug onklaar. In 1919 werd het beweegbaar gedeelte voorlopig opgelapt, maar intens spoorwegverkeer was niet mogelijk. Dit deel van de brug werd definitief hersteld in maart 1924.

Tijdens het interbellum kende de Boelwerf een grote bloei. Frans Boel, eigenaar van de Boelwerf en vanaf 1933 burgemeester van Temse, had grote plannen voor de brug. Hij wou het beweegbaar gedeelte van de brug breder maken. Zo kon de Boelwerf volop produceren zonder rekening te moeten houden met de beperkingen van de brug. Boel wou ook auto's over de brug laten rijden. Na een tijdje vatte hij zelfs plannen op voor een volledig nieuwe brug stroomopwaarts richting Tielrode. Zo kwam de Boelwerf voor de brug te liggen en hoefde ze zeker niet langer rekening te houden met de brug. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940 deed deze plannen definitief in de vergeethoek belanden.

1940-1955: Opgeblazen

De Tweede Wereldoorlog betekende het einde van de eerste brug. Op 18 mei 1940 werd ze om strategische redenen opgeblazen door Belgische en Franse genietroepen. Voor het eerst in 70 jaar was er geen rechtstreekse verbinding tussen beide Scheldeoevers. Dat had een grote sociale weerslag omdat voor de Schelde over te steken een grote omweg nodig was.

Na de oorlog nam de Spoorwegmaatschappij Mechelen-Terneuzen het initiatief voor de wederopbouw van de brug. Het bouwen van een nieuwe brug kreeg prioriteit in het nationaal programma van wederopbouw. Om de verbinding tussen beide oevers te garanderen had de staat een veerdienst ingelegd.

Op 2 juni 1949 ging de heropbouw van de brug van start. De eerste paalslaging gebeurde in aanwezigheid van vele prominenten en was een waar evenement.

De nieuwe brug werd op 19 december 1955 ingehuldigd door koning Boudewijn en gezegend door de bisschop van Gent.

1955-2005: Brug in beweging

De Boelwerf kende in de jaren '50 een explosieve groei. De werf bouwde steeds grotere schepen. De brug was daar niet op berekend. De doorvaart voor schepen werd daarom van 30 naar 50 meter verbreed. Hiervoor werd een nieuw, beweegbaar gedeelte geïnstalleerd dat 20 meter langer was dan het oude, maar wel hetzelfde gewicht had. De Boelwerf voerde deze werken in 1963 in een recordtempo uit. Voortaan kon de werf grote tankers bouwen. De nipte doorvaart van grote zeeschepen werdceen ware bezienswaardigheid.

In 1992 kreeg de brug andermaal een nieuw beweegbaar gedeelte. Het oudere stuk was niet bestand tegen het vele, snelle verkeer. Hierdoor was de brug twee jaar gesloten voor verkeer. Op 29 april 1994 konden er weer wagens de brug oversteken.

De steeds groeiende toename van het verkeer zorgde steeds meer en meer voor verkeersproblemen, vooral tijdens de spitsuren. De roep naar een oplossing werd luider en luider. Maar Brussel bleef doof voor deze noodkreet.

2005-...: Nieuw leven

Pas in 2005 kwam er schot in de zaak. Op 3 mei 2005 nam toenmalig Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters (CD&V) de beslissing om de brug te ontdubbelen.

Ander oplossingen werden naar de prullenbak verwezen. Een extra rijvak aanleggen op de bestaande brug zou de files niet volledig oplossen. Bovendien is de brug dan maandenlang afgesloten voor verkeer. Een andere mogelijke oplossing was het aanleggen van een tunnel onder de Schelde. Dat bleek technisch onhaalbaar te zijn.

Tegen medio 2009 is de Scheldebrug ontdubbeld en is het fileleed na jarenlang aandringen van de betrokken gemeenten eindelijk opgelost.

Volgens de burgemeesters van Temse en Bornem is deze ontdubbeling vooral te danken aan Kris Peeters:
Luc De Ryck (Temse, CD&V):


Jo Van Eetvelt (Bornem, CD&V):

MEEST RECENT