'Gemeenten moeten forfaitaire huisvuiltaks écht afschaffen'

Print
Gemeenten die willen toetreden tot het lokaal pact met de Vlaamse overheid, moeten hun forfaitaire huisvuilbelasting afschaffen. Enkel de naam van die belasting veranderen volstaat niet, zo heeft Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) laten weten aan Jef Gabriëls, de voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).
Via het lokaal pact wil de Vlaamse regering de gemeenten extra middelen, 100 euro per inwoner, geven als ze een aantal voorwaarden vervullen. Eén ervan is dat ze de forfaitaire belasting op huisvuil afschaffen.

Over het pact onderhandelt de Vlaamse regering met de gemeenten. Om mogelijke misverstanden te vermijden, heeft Peeters nu aan de VVSG laten weten dat het niet volstaat dat gemeenten enkel de naam van de forfaitaire huisvuilbelasting wijzigen. Dit zou immers strijdig zijn met het principe 'de vervuiler betaalt' dat het pact vraagt, luidt het.
Nu in het nieuws