Stadion Brugge: 'Vlaamse regering moet eerst antwoorden'

Print
De gemeenteraad van Zedelgem heeft donderdagavond een advies geformuleerd over de vraag van Club Brugge om in Loppem een nieuw stadion met 40.000 zitjes en een winkelcentrum te bouwen. De meerderheid van de gemeenteraadsleden wil dat de Vlaamse Regering eerst beslist of een nieuw stadion noodzakelijk is en wie het zal betalen.
"We hebben dit dossier zo rationeel mogelijk benaderd", zegt schepen Patrick Arnou (CD&V). "Wij stellen als advies voor dat de Vlaamse regering eerst standpunt inneemt over de principiële vraag of Club Brugge een nieuw stadion mag bouwen of als het Jan Breydelstadion moet worden uitgebreid. De volgende vraag is wie deze investering zal betalen -de overheid of private investeerders? Deze vragen moeten eerst door de Vlaamse regering worden beantwoord. Als dat gebeurd is, kan samen met de gemeentebesturen in de regio de beste locatie worden gekozen."

"Wij moeten niet sexy zijn, maar verstandig in dit dossier", zegt schepen Arnou. "De eventuele locatie voor een nieuw stadion moet goed zijn overwogen. We mogen daarbij als overheid niet louter voortgaan op studies van Club Brugge en Uplace. Iedereen weet dat een studie altijd een beetje geschreven wordt in functie van de opdrachtgever. Bijkomend onderzoek zal dan ook noodzakelijk zijn."

De CD&V/NIEUW-meerderheid (18 op 27 zetels) keurde het advies met de terugkoppeling van de vragen naar de Vlaamse regering goed. Groen! diende een amendement in om in het advies duidelijk te formuleren dat de voorkeur naar de uitbreiding van het Jan Breydelstadion gaat. Dit amendement werd niet weerhouden. Zij stemden uiteindelijk tegen. Open Vld en Vlaams Belang stemden tegen. Het voorstel van Open Vld om een referendum te organiseren, werd niet weerhouden.

Voor het gemeentehuis had een 300-tal supporters van Club Brugge post gevat. Zij konden de raad op een groot scherm volgen. De zitting verliep ordevol, met nu en dan een slogan of wat geroep van buiten ertussen.
Nu in het nieuws