Loge en Wetstraat zitten volgens Thevissen achter zijn ontslag

Print
In het Canvas-programma Terzake heeft de recent ontslagen VUB-professor Frank Thevissen wederwoord geboden over zijn ontslag.
Volgens de professor van de vakgroep Communicatiewetenschappen moet de reden van zijn ontslag niet verder gezocht worden dan de vrijmetselaarsloge en de Wetstraat. De Vrije Universiteit Brussel ontsloeg vorige week de omstreden professor. Op 1 maart mag Thevissen zijn academische koffers nemen. De universiteit stuurde Thevissen de laan uit na een tweede negatieve evaluatie op rij.

In een videoreportage lichtte de rector van de VUB, Ben van Camp, voorafgaand het ontslag toe. "Al acht jaar ben ik rector en ik heb dat nog nooit meegemaakt", antwoordde Van Camp op de vraag of de loge of de politiek achter het ontslag zitten. Toen de journalist vroeg of de rector lid is van de loge, beet Van Camp terug. "Dat is typisch een vraag voor journalisten. Vraag ik aan u welke seksuele geaardheid u heeft? Of ik van de loge ben, heeft niets met de zaak te maken."

Maar volgens de professor zit er meer achter zijn ontslag. "We stellen vast dat in de loop van de afgelopen twee jaar veel vragen naar het rectoraat zijn gestuurd", aldus Thevissen. Zo vroeg dit academiejaar een "collega van de vakgroep van sp.a-signatuur" in een schrijven nog in te grijpen in zijn curriculum. Of nog, na een kritische vrije tribune over Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) in de Vlaamse dagbladen kreeg Thevissen naar eigen zeggen nadien op de universiteit te horen dat de minister niet tevreden was.

Nochtans namen de raad van bestuur van de VUB en de commissie die de evaluatie voerde beiden een unanieme beslissing omtrent het ontslag. "Als ik aan de decaan verdere uitleg vraag en hij antwoordt in vertrouwen 'er is druk van bovenaf'", speelde de professor de bal terug toen hij daar mee geconfronteerd werd. Druk van bovenaf op een vrijzinnige universiteit voegde Thevissen fijntjes toe, een kwinkslag naar de loge.

Thevissen ontkrachtte ook dat hij de stap naar de politiek zal zetten. "Ik ben kritisch voor de PVDA tot het Vlaams Belang, als ik wou had ik al lang de stap gezet. Men zal mij nooit kunnen linken aan een politieke partij."
Nu in het nieuws