Werkgroep Verder vraagt aandacht voor mediarichtlijnen zelfdoding

Print
De Werkgroep Verder, die nabestaanden groepeert van personen die zelfdoding pleegden, is bezorgd over de toenemende sensationele berichten van de laatste weken over suïcidale thema's als 'zelfmoordclubs' en '90 day Jane'.
Naar aanleiding hiervan vraagt de werkgroep journalisten hernieuwde aandacht voor de richtlijnen die de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten enkele jaren geleden uitvaardigde.

In deze richtlijnen wordt aangeraden de term zelfdoding te gebruiken, de complexiteit van zelfdoding te benadrukken, informatie te geven over hulpverleningsmogelijkheden en voor een deskundige omkadering te zorgen. Belangrijk is ook om geen gedetailleerde beschrijving van methode of middelen te geven en om zeker niet te dramatiseren door sensationele koppen, grote foto's of voorpaginanieuws. Uit onderzoek blijkt dat mediaberichten zelfmoordgedrag zowel kunnen voorkomen als stimuleren.
Nu in het nieuws