Evolutieleer ook in eindtermen TSO, BSO en KSO

Print
De evolutieleer zal geïntegreerd worden in de basisvorming van het buitengewoon secundair onderwijs (BSO), het kunstsecundair onderwijs (KSO) en het technisch secundair onderwijs (TSO).
Op dit moment staat de evolutieleer enkel in de eindtermen van het algemeen secundair onderwijs (ASO). Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) donderdag geantwoord op een vraag van Open Vld-parlementslid Annick De Ridder.

Het is niet de eerste keer dat in het Vlaams parlement gedebatteerd werd over Darwins evolutieleer versus het creationisme, de opvatting dat het universum en de mens hun ontstaan te danken hebben aan een bijzondere scheppingsdaad. Zo was er eerder bijvoorbeeld de discussie over het boek "The Atlas of Creation" dat vorig jaar door de creationistische lobby werd rondgestuurd naar Vlaamse onderwijsinstellingen.

Minister Vandenbroucke had al aangekondigd dat hij een debat wou over de eindtermen, want momenteel staat de evolutieleer enkel ingeschreven in de eindtermen van het ASO. De minister wil dat uitbreiden naar het BSO, KSO en TSO. Momenteel wordt er nog onderzocht in welke graad de leer zal worden opgenomen.

Open Vld-parlementslid Annick De Ridder reageert tevreden. "Het is erg belangrijk dat de leerlingen van alle netten de evolutieleer leren kennen", aldus de volksvertegenwoordiger. "Op die manier kunnen we er voor zorgen dat de leer van het creationisme geen verdere opgang kent binnen de schoolmuren en de samenleving", aldus De Ridder.
Nu in het nieuws