Zevenhonderd vragen om hulp van jongdementerenden

Print
In drie jaar tijd zijn er bijna zevenhonderd vragen om hulp van jongdementerenden geweest. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Welzijn Steven Vanackere op een schriftelijke vraag van Tom Dehaene.
Tussen 2004 en 2006 dienden 164 jongdementerenden - mensen onder de 65 jaar die dement zijn - een aanvraag in bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) om te kunnen rekenen op een tegemoetkoming. Samen dienden ze 692 aanvragen in. Een tegemoetkoming kan namelijk onder verschillende vormen toegekend worden, zoals zorg, hulpmiddelen of een persoonlijk assistentiebudget.

Van de 692 aanvragen werden er 546 goedgekeurd. Zestig aanvragen werden geweigerd, de overige zijn nog niet beslist of gestopt. Bij de goedgekeurde aanvragen ging het onder meer om verblijven in dagcentra of thuisbegeleiding. Qua hulpmiddelen werden onder meer douche- en toiletstoelen, incontinentiemateriaal en rolstoelen toegekend.

Dehaene is blij dat het grootste deel van de aanvragen is ingewilligd. "Alle studies voorspellen dat het aantal jongdementerenden zal toenemen. Vandaag kunnen ze niet in een rusthuis terecht en vaak ook niet in de sector voor personen met een handicap. Vlaanderen moet voor hen het gebruik van nieuwe technologieën blijven ondersteunen en specifieke opvang mogelijk maken."
Nu in het nieuws