EU-bronheffing: België incasseerde in 2006 26 miljoen euro

Print
België heeft in het kader van de Europese richtlijn over de spaarfiscaliteit in 2006 ongeveer 26 miljoen euro belastingen geïnd op de interesten op spaartegoeden van inwoners uit andere lidstaten van de Europese Unie. Dat is donderdag bij de Europese Commissie vernomen.
De Europese richtlijn over spaarfiscaliteit, die drie jaar geleden in werking trad, verplicht de lidstaten onderling informatie uit te wisselen over het spaargeld dat burgers plaatsen in andere lidstaten. Dat moet oneerlijke fiscale concurrentie vermijden en belastingontduiking ontmoedigen.

België, Luxemburg en Oostenrijk mochten echter hun bankgeheim behouden en beloofden in ruil een vaste bronbelasting te heffen op de interesten die worden uitgekeerd aan buitenlanders. Van die inkomsten wordt 75 procent overgemaakt aan het land waar die buitenlanders fiscaal resident zijn.

Uit gegevens van de Commissie blijkt dat België in het tweede semester van 2005 10 miljoen euro inde. Luxemburg haalde 48 miljoen euro op en Oostenrijk incasseerde 13 miljoen euro. Voor 2006 waren enkel cijfers voor België beschikbaar. De fiscus inde in dat jaar 26 miljoen euro.
Nu in het nieuws