"Remgeld chronisch zieken onmiddellijk terugbetalen"

Print
De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben een voorstel over de manier waarop de maximumfactuur voor chronische zieken ingevoerd kan worden. Bedoeling is dat het remgeld dat een chronische zieke betaalt onmiddellijk wordt terugbetaald, tot een bepaald plafond bereikt is. Daarna kan het systeem van de gewone maximumfactuur toegepast worden.
Volgens het principe van de bestaande maximumfactuur mag de som van de remgelden die de patiënt betaalt per jaar nooit boven een bepaald plafond gaan. Dat plafond wordt bepaald op basis van het inkomen van de patiënt. Als het plafond overstegen wordt, dan betaalt het ziekenfonds het teveel betaalde geld terug.

In de begroting geneeskundige verzorging 2008 is vastgelegd dat er ook specifiek voor chronische aandoeningen een maximumfactuur ingevoerd zal worden. De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben nagedacht over hoe die maximumfactuur er dan moet uitzien, en ze hebben een voorstel uitgewerkt.

Het systeem bestaat erin dat een patiënt, van zodra er een chronische aandoening bij hem wordt vastgesteld, een terugbetaling van de remgelden zou krijgen. Die onmiddellijke terugbetaling zou wel beperkt worden tot een bepaald jaarbedrag. Van zodra dat bedrag bereikt is, kan overgeschakeld worden op het systeem van de klassieke maximumfactuur.

Nu in het nieuws