Telecomoperatoren verzetten zich tegen regionalisering

Verschillende telecomoperatoren en service providers, verenigd in het Platform Telecom Operatoren, verzetten zich tegen een mogelijke regionalisering van het telecombeleid in ons land. In een persbericht wijzen ze op de nefaste invloed op de werking, op investeringen en op de administratieve taken. Zowel de telecombedrijven zelf als de klant en de hele economie dreigen de dupe te worden van een regionalisering, luidt het.

Belga

Het Platform Telecom Operatoren verenigt de bedrijven Astrid, Base, Brutélé, BT, Colt Telecom, Euphony, Eurofiber, Mobistar, Scarlet, Syntigo, Tele 2, Telenet en Verizon Business. Het Platform zegt "te vrezen dat de regionalisering van telecommunicatie de verspreiding van de technologische vooruitgang en de economische ontwikkeling van de sector in België zal afremmen".

Ze geven hiervoor enkele voorbeelden. Zo stoppen de mobiele en vaste netwerken niet aan de taalgrenzen van ons land, maar dreigen er in het geval van een regionalisering wel verschillen op te treden inzake doorgangsrechten, frequenties, stralingsnormen, terminatietarieven en nummering. Dit zal volgens de operatoren leiden tot operationele en technische moeilijkheden en dreigt ook de introductie van nieuwe diensten af te remmen. Voor de klant riskeren die diensten bovendien minder aantrekkelijk geprijsd te worden.

Ook dreigen de investeringen in de netwerken geraakt te worden door de regionalisering. Die investeringen waren in 2006 nog goed voor een bedrag van 1,2 miljard euro. "Maar een regionalisering van het telecombeleid zal leiden tot een verlies van schaalgrootte", aldus het Platform, wat aandeelhouders zou doen aarzelen om te investeren. In de commercieel minder interessante regio's dreigt er een verschraling van het aanbod.

Tot slot dreigt ook de administratieve rompslomp voor de telecombedrijven toe te nemen in het geval van regionalisering. "Operatoren moeten zich toespitsen op hun hoofdactiviteit, zijnde het uitbaten van hun netwerk en aan hun klanten kwalitatieve diensten aanbieden", aldus het Platform.

"Maar als het beleid wordt geregionaliseerd zal elk telecombedrijf zich moeten richten tot 3 in plaats van 1 regulator en dreigen de regels per gewest te verschillen. Dit vergroot de complexiteit, zonder duidelijke meerwaarde voor de consument en de onderneming".

Volgens enkele kranten zou er binnen het Comité van Wijzen een akkoord zijn over de regionalisering van het telecombeleid. Vrijdag zou het voorstel overgemaakt worden aan de Octopuswerkgroep.

Nu in het nieuws