OM vordert 28 jaar opsluiting voor Jorens

OM vordert 28 jaar opsluiting voor Jorens

OM vordert 28 jaar opsluiting voor Jorens

Print
Kontich - Op de laatste dag van het proces van Annik 'Nikki' Jorens (34) heeft openbare aankager Patrick Boyen 28 jaar opsluiting voor Jorens gevorderd.
Tot die straf werd Jorens op 30 maart van vorig jaar door het Antwerpse assisenhof veroordeeld nadat haar gunstige strafverleden en moeilijke jeugd als verzachtende omstandigheden werden weerhouden. Boyen weerhield ook deze twee verzachtende omstandigheden.

Jorens wordt beschuldigd van moord op haar 31-jarige vriend Danny Van Aelst. De feiten speelden zich af op 24 december 2004 aan de woning van Jorens en Van Aelst in Kontich. Het koppel had samen twee kinderen.

De zogenaamde "kerstmoord" moest gedeeltelijk overgedaan worden in Tongeren nadat het Brusselse hof van cassatie het arrest over de strafmaat met betrekking tot Jorens verbrak vanwege een foutieve motvering. In het arrest van het Antwerpse asisenhof luidde het dat Jorens de feiten altijd is blijven ontkennen. Het hof van cassatie interpreteerde dit als een schending op het recht van verdediging omdat een verdachte het recht heeft om zijn schuld te ontkennen.

Jorens werd veroordeeld als opdrachtgeefster van de moord op Van Aelst. De uitvoerder van de moord, de 28-jarige Tom Van Eester, kreeg een gevangenisstraf van 18 jaar. Omdat Van Eester geen cassatieberoep tegen zijn veroordeling aantekende, blijft zijn straf behouden. Van Eester en Jorens hadden een affaire.

De openbare aanklager bestempelde Jorens als een "schaamteloze leugenaar", die wel degelijk een eerlijk proces kreeg in Antwerpen.

Zij was het brein achter de moord en zette Van Eester aan om de feiten te plegen omdat Van Aelst uit haar leven moest verdwijnen.

Annik dreigde ermee om een wanhoopsdaad met haar kinderen te plegen als Van Eester de moord niet zou plegen. In ruil daarvoor zou ze een gezin stichten met Van Eester. Jorens droeg Van Eester zelfs op om haar betrokkenheid bij de feiten nooit kenbaar te maken om haar in de mogelijkheid te stellen om voor de kinderen te zorgen indien Van Eester in de gevangenis zou belanden, zo zei Boyen nog.

"De lustige weduwe" is haar betrokkenheid bij de feiten altijd halsstarrig blijven ontkennen tot vorige week. Toen gaf ze plots toe dat ze moreel verantwoordelijk was voor de feiten. Van oprecht berouw of doorleefd schuldbesef is hier evenwel helemaal geen sprake, eerder van een poging om strafvermindering te krijgen", aldus de openbare aanklager.

Boyen vroeg de jury anderzijds ook om rekening te houden met de ernst van de feiten, het gruwelijke karakter ervan, het onnoemelijk leed dat die in het bijzonder aan haar kinderen aanrichtte en haar geraffineerde en manipulatieve ingesteldheid.

' Jorens is niet de opdrachtgeefster'

De verdediging van Annik Jorens heeft er de jury donderdagmiddag op gewezen dat Jorens niet de opdrachtgeefster is van de moord op op Danny van Aelst. Voor het Antwerpse assisenhof kregen Jorens destijds 28 jaar en Van Eester 18 jaar voor de moord. Volgens de verdediging heeft het openbaar ministerie toen Van Eester gebruikt om Jorens "aan de galg te praten".

Wat het aandeel van Jorens in de feiten betreft, zei haar raadsman Johan Vangenechten, dat er niks objectief aangetoond kan worden. "Er blijven heel wat vragen en dubieuze elementen in dit dossier. Maar Jorens heeft altijd dezelfde verklaring afgelegd, terwijl Van Eester zijn verklaringen constant wijzigde".

Volgens Vangenechten pleegde Van Eester de feiten op eigen houtje en had hij voor de feiten nooit een moordplan met Jorens besproken. Jorens heeft nooit een opdracht tot de moord gegeven, zo ging Vangenechten verder.

Jorens had ook geen enkel motief om Van Aelst uit de weg te laten ruimen. Tijdens dit proces zijn tientallen ex-partners van Jorens gepasseerd. Ze ruilde de ene bij wijze van spreken in voor de andere en dat heeft toch nooit voor problemen gezorgd, zei Vangenechten.

Jorens werd "uitgespuwd" door haar familie. Haar bloedeigen moeder applaudisseerde zelfs toen ze in Antwerpen tot 28 jaar cel werd veroordeeld. Het is in dit opzicht niet verwonderlijk dat ze een persoonlijkheidsstoornis opliep. Jorens verdient nog een kans om iets van haar leven te maken. Ze heeft wel degelijk oprecht spijt over de feiten, zo besloot Vangenechten zijn pleidooi.

Medepleiter Walter Damen vroeg de jury om geen rekening te houden met de vele ex-vriendjes van Jorens en met verklaringen van getuigen die "iets hadden van horen zeggen". Damen was naar eigen zeggen ook niet te spreken over de manier waarop Jorens de voorbije week zwart gemaakt werd en als een "monster" door het openbaar ministerie afgeschilderd werd.

Over de brieven van Jorens aan Van Eester en aan haar persoonlijk levensverhaal op het internet wilde Damen enkel kwijt dat hij daar nooit volledige inzage in heeft gehad. "Houd hier dus geen rekening mee, want hier werd nooit een onderzoek naar gevoerd", zo luidde het.

Damen vroeg de jury anderzijds wel om Jorens als een medemens te beoordelen en om haar blanco strafregister, haar allesbehalve ideale opvoedingssituatie en haar persoonlijkheidsstoornissen als verzachtende omstandigheden mee in overweging te nemen bij de bepaling van de strafmaat.

Na de replieken gaan jury en hof in beraadslaging over de strafmaat. Een arrest wordt in de loop van de avond verwacht.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio