Begroting: Waalse regering bereid samen te werken met federaal niveau

De Waalse regering is bereid samen te werken met de federale regering en de gevraagde budgettaire inspanningen te leveren. Dat heeft Waals minister van Economie Jean-Claude Marcourt donderdag verklaard na afloop van de ministerraad van de regering Demotte.

Premier Guy Verhofstadt heeft de deelstaatregeringen dinsdag gevraagd of ze een extra inspanning kunnen leveren om dit jaar een positief Belgisch begrotingsresultaat te kunnen boeken. "We wensen samen te werken, niet door fysiek geld over te dragen, maar door ons in te schrijven in een dynamisch beleid. We zullen dus de grootste inspanningen leveren om de begrotingsoverschotten te houden", aldus Marcourt.

Hij herinnerde eraan dat Wallonië op het vlak van de begroting steeds meer heeft gedaan dan gevraagd in het samenwerkingsakkoord om het Stabiliteitspact te respecteren. "Het federale niveau wenst dat we binnen die logica blijven en we hebben gezegd dat we ons in die logica kunnen inschrijven", dixit Marcourt.

Terwijl het Waals gewest bereid is grotere begrotingsoverschotten te boeken, is het daarentegen niet van plan in te gaan op de vraag om de responsabiliseringsbijdragen te verhogen van de pensioenen die het voor haar ambtenaren betaalt. Dat punt werd teruggestuurd naar de werkgroep die zich over de kwestie moet buigen, legde viceminister-president Marie-Dominique Simonet van de regering van de Franse gemeenschap uit.

Nu in het nieuws