Nieuw Kortrijks crematorium krijgt milieuvergunning

Print
De bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft donderdag een milieuvergunning voor 20 jaar verleend aan de intercommunale Psilon, die het nieuwe crematorium in Kortrijk zal uitbaten. Er mogen maximaal 3.065 crematies per jaar plaatsvinden en de schouw moet tien meter hoog zijn.
In juni 2007 vroeg Psilon, de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen die 21 gemeenten groepeert, een bouwvergunning aan. Het wil het nieuw crematorium Uitzicht bouwen op de begraafplaats in Hoog-Kortrijk, aan de Ambassadeur Baertlaan naast sportcampus De Lange Munte. Het nieuwe crematorium zal twee ceremoniële aula's voor 250 en 100 personen, een technische ruimte voor drie crematieovens en een administratief gedeelte omvatten.

In een apart gebouw iets verderop komt een ontmoetingsruimte voor de organisatie van familietafels en eenvoudige rouwmaaltijden voor maximum 120 personen. Het gebouw wordt in de natuurlijke glooiingen van Hoog-Kortrijk ingewerkt en zal nauwelijks één meter boven de horizon uittornen. Een groen dak moet als het ware een tafel in het landschap vormen. Het crematorium zou eind 2009 operationeel moeten zijn.

Tegen de bouw en de uitbating van het crematorium bestaat al enige tijd protest van het buurtcomité Samen Sterk. Het comité drong aan op een nieuw locatie-onderzoek en had vooral bedenkingen omtrent de gezondheidsimpact. De bestendige deputatie ging wegens het delicate karakter niet over één nacht ijs. Het vroeg om een bijkomend advies van de overheidsdienst Toezicht Volksgezondheid en gaf de exploitant de opdracht een bijkomende studie te laten uitvoeren.

Toezicht Volksgezondheid bracht een gunstig advies uit en ook de stad Kortrijk en de voltallige provinciale Milieuvergunningscommissie deden dat. Uit de bijkomende studie bleek dat de emissies maximaal 50 procent van de toegelaten Vlarem II-normen zullen bedragen en dat de bijdrage van het crematorium op de luchtkwaliteit in de omgeving verwaarloosbaar klein zal zijn.

De deputatie vraagt wel de concrete opstart en werking nauwkeurig op te volgen. Aan de exploitant is duidelijk gemaakt dat er geen geurhinder wordt getolereerd. Ook moet de exploitant al het mogelijke doen om een zo groot mogelijke openheid tegenover buurt te verzekeren.
Nu in het nieuws