Europese Unie gaat laatste barrières goederenverkeer opruimen

Print
De plenaire vergadering van het Europees Parlement (EP) heeft donderdagmiddag een wetgevingspakket goedgekeurd dat de grensoverschrijdende verkoop van goederen aanzienlijk moet stimuleren. Vooral kleine en middelgrote ondernemingen zullen, zo stelt de EU-Commissie donderdag, van het opheffen van enkele taaie barrières van de interne markt kunnen genieten. "Dit is", aldus europarlementariër Marianne Thyssen, "één van de belangrijkste wetgevingspaketten van de laatste 10 jaar".
Ondanks de realisatie van de interne markt (pakket-Delors), meer dan 25 jaar geleden, en het arrest "Cassis de Dijon" uit 1979 bestaan er nog veel belemmeringen voor het vrij verkeer van goederen. Vooral in de branche van de niet-geharmoniseerde producten (producten waarvoor geen EU-standardisatie is uitgewerkt) duikt regelmatig verdoken nationale protectie op.

Lidstaten kunnen nog altijd de verkoop van producten verhinderen die niet aan de eigen, technische voorschriften voldoen. Ondanks het beginsel van de "wederzijdse erkenning", dat in 1979 door het Europees Hof werd bevestigd, kunnen de lidstaten de volksgezondheid, veiligheid of het algemeen belang inroepen om eigen technische normen op te leggen. Zo kunnen ze verhinderen dat producten die in andere EU-landen legaal zijn geproduceerd, in het eigen land worden verkocht. Zowat 25 procent van de interne markt, goed voor een omzet van circa 1.500 miljard euro, speelt zich rond deze niet-geharmoniseerde producten af. In het jaar 2000 werd de kostprijs van deze marktbarrières op ongeveer 150 miljard euro geraamd.

Met het wetgevend pakket dat donderdag door het EP werd goedgekeurd en waar zowel Commissie als Raad akkoord mee gaan, zou een groot deel van die barrières sneuvelen. Het principe van de wederzijdse erkenning zal in de wet worden opgenomen. Bovendien wordt de bewijslast omgekeerd. Vroeger moest de invoerder bewijzen dat hij aan de technische normen voldeed, nu zal het land moeten aantonen dat een ingevoerd product niet aan de normen voldoet.

Zonder de minste administratieve formaliteiten kan een bedrijf een product in een ander land commercialiseren. Indien dat land bezwaren heeft, moet het binnen de 60 dagen reageren. "Met deze wetgeving", aldus Thyssen, "wordt één van de belangrijkste obstakels van de interne markt weggewerkt".
Van zijn kant zegt EU-Commissaris Günter Verheugen, verantwoordelijk voor Ondernemingen en Industrie, dat de maatregelen de interne markt een nieuwe impuls zullen geven. Rapporteur Alexander Stubb (EVP) rekende uit dat een perfect vrij verkeer van goederen de groei met 1,8 procent omhoog kan tillen.

In het wetgevend pakket zitten ook maatregelen om de veiligheids- en gezondheidseisen beter te bewaken. Tegelijkertijd komt er een strenger toezicht op het gebruik van het Europees conformiteitslabel "CE". De erkenning van de instellingen die een conformiteitsattest kunnen verlenen, wordt gereorganiseerd en aangescherpt. De lidstaten zullen ook verplicht worden elkaars attesten van conformiteit te erkennen.

In een persmededeling spreekt Verheugen de verwachting uit dat de Raad het pakket zeer binnenkort zal goedkeuren. De maatregelen zouden bijgevolg vanaf 2009 van kracht kunnen worden.
Nu in het nieuws