Langere looptijden en hogere bedragen

Print

De Belgen lenen voor de aankoop of de bouw van een huis liefst aan een vaste rentevoet, maar met looptijden die langer zijn dan in het verleden het geval was. De stijging van de prijzen voor huizen, appartementen en bouwgronden is aan deze evolutie ongetwijfeld niet vreemd. Ook het aandeel van kredieten voor verbouwingen neemt toe.

BR />
Met Batibouw valt er opnieuw een opflakkering van de belangstelling voor woonkredieten waar te nemen. Volgens Sophie Van Dooren van marktleider Fortis zijn er een paar duidelijke trends op de markt waar te nemen: “Op de eerste plaats verkiezen de meeste kandidaat-kopers en -bouwers nog steeds een lening met vaste in plaats van variabele rentevoet. De reden is het relatief geringe verschil tussen vaste en variabele tarieven, waardoor de keuze snel is gemaakt.

Kopers of bouwers die vandaag kiezen voor een variabele formule volgen echt de gedachtengang dat de rentevoeten nog gaan dalen. Er bestaan anderzijds formules waarbij de mogelijkheid is ingebouwd om zonder werdebeleggingsvergoeding om te schakelen van variabel naar vast, en omgekeerd. ”

Langer

Een tweede trend is die naar langere looptijden. Vroeger was 20 jaar de standaardlooptijd. Sophie Van Dooren: “We krijgen steeds meer aanvragen voor leningen met een looptijd van 30 jaar, vooral vanwege jongere mensen. Het is ook de jeugd die soms opteert voor woonkredieten met een looptijd van 40 jaar, een formule die door ons niet actief gepromoot wordt. Ongeveer 2% van de toegestane leningen gaan naar deze superlange looptijden.

Het nadeel aan woonkredieten met zo een lange looptijd is dat je over de hele periode relatief veel rente betaalt. Deze pijn wordt anderzijds verlicht door de aftrekbaarheid van de rente en het voordeel om over een eigen woning te beschikken. We voorzien de mogelijkheid om die lening gedurende de looptijd terug te brengen tot 30 of zelfs 15 jaar, naarmate het budget van de eigenaars wat ruimer wordt. Kortlopende leningen worden anderzijds vooral voor verbouwingen genomen. Een derde trend is dat het aandeel van de verbouwingen in het totaal van het pakket woonkredieten nog steeds toeneemt.”

Nu in het nieuws