"Wonen wordt niet goedkoper"

Print
Joël Stockmans, provinciaal coördinator Bouwunie, stelt zich de vraag of kopen of bouwen van een eigen woning op termijn nog haalbaar gaat zijn voor een modaal gezin. Hij verwijst daarbij naar de sterke stijging van de bouwkosten en de grondstoffen.
BR />
“Goedkoper gaat wonen in ieder geval niet worden. Wij zien de zaken eerder evolueren zoals in Nederland, waarbij woonkredieten worden overgegeven van de ene generatie op de andere. Lenen op 35 of 40 jaar is al lang geen uitzondering meer. Gezien de evolutie van de bouwkosten zal het spaargedrag van de toekomstige bouwer/verbouwer moeten wijzigen.”

Een andere trend die Stockmans vaststelt, is het succesverhaal van duurzaam bouwen. “Wat nu alleen nog de aandacht trekt van het ‘koppeloton’ zal tegen 2010 gemeengoed zijn geworden. De overheid zal een extra stimulans geven, evenals goedkope leningen verstrekt door de banken. Het terugverdieneffect van duurzaam bouwen zal in de komende jaren alsmaar groter worden, rekening gehouden met de schaarser wordende grondstoffen (olie, gas) en de recente forse prijsstijgingen.”

Vergrijzing

De vergrijzing is volgens Stockmans een factor waar rekening mee moet gehouden worden. “Eénoudergezinnen en jonge senioren doen de vraag naar kleine compacte woningen toenemingen. Die trend zal zich in 2010 nog duidelijker aftekenen.

Meergezinswoningen (appartementen, kangeroewoningen, enzovoort) gaan meer en meer het straatbeeld bepalen, niet enkel in de steden maar op elke hoek van de straat in het dorp.” Op vlak van tewerkstelling ziet Stockmans nog problemen opduiken.
“Echt vakmanschap bij aannemers wordt een schaarse eigenschap. Gebrek aan instroom in het bouwonderwijs (en doorstroming) zorgt ervoor dat de echte stielmannen bijna niet meer te vinden zijn. Noodgedwongen zullen we dus op buitenlanders beroep moeten doen. Deze evolutie is niet meer te stoppen en vraagt extra aandacht op het vlak van arbeidsorganisatie, leiding geven, communicatie en andere managementtools. De veiligheid op de werven mag er niet onder lijden.”
Tenslotte is Stockmans van mening dat innovatie in de bouwsector cruciaal wordt. “Nieuwe producten en technieken moeten ervoor zorgen dat de efficiëntie bij de voorbereiding, tijdens de werken zelf en na de werfafsluiting nog toeneemt.”
Nu in het nieuws