Cassatie tegen vrijspraak in zaak-Erdal

Cassatie tegen vrijspraak in zaak-Erdal

Cassatie tegen vrijspraak in zaak-Erdal

Print
Het federaal parket gaat in Cassatie tegen de vrijspraak voor terrorisme in de zaak-Erdal. Volgens een arrest van 7 februari van het Antwerpse Hof van Beroep was de Belgische afdeling van DHKP-C ”géén terreurgroep, geen criminele organisatie en zelfs geen bende”.
BR />
DHKP-C is een extreemlinkse anti-Turkse terreurgroep die in Turkije en Duitsland meerdere aanslagen op haar geweten heeft en die bovendien op de Europese lijst van terreurorganisaties prijkt, zodat België haar financiële tegoeden moet bevriezen. Eerder vonden de rechtbank van Brugge en het Hof van Beroep van Gent dat de Belgische afdeling van DHKP-C wél een terreurgroep was. Het federaal parket wil nu dat Cassatie de knoop doorhakt.

Volgens Lieve Pellens van het federaal parket interpreteert het Antwerpse Hof de terrorismewet verkeerd. Het Hof gaat er volgens haar van uit dat de verdachten zelf een criminineel feit (bv. een aanslag) moeten hebben gepleegd of voorbereid, vooraleer ze kunnen worden veroordeeld voor lidmaatschap van een terreurgroep.

“Daarmee voegt Antwerpen een element toe aan de wet. Die wet zegt dat het volstaat dat je wist dat je lid werd van een terreurgroep én dat je ook lid van die groep wilde worden. Je moet volgens de wet niet zelf meegeholpen hebben aan enig misdrijf van de groep”, aldus Pellens.

De beklaagden keurden de aanslagen van DHKP-C in Turkije goed, bij hen werden lijsten met te executeren personen, wapens, handleidingen voor foltertechnieken, onderduikadressen, valse passen e.d. gevonden.

Het federaal parket wijst erop dat Antwerpse DHKP-C-arrest een uitzondering is, want niet alleen het Gentse maar ook het Brusselse gerecht volgde eerder al de visie van het federaal parket in de zaak-Degauques en de zaak-GIMC. Het Hof van Cassatie moet nu beslissen wie gelijk heeft en wie dus veroordeeld mag worden als ”lid van een terreurgroep”.

Een analyse van het Antwerpse arrest over DHKP-C vind je op de expertenpagina van John De Wit.
Nu in het nieuws