Brusselse hotels kunnen CO2-uitstoot drastisch verminderen

Enkele investeringen en een beter beheer van de bestaande installaties in de hotels van het Brussels gewest kunnen leiden tot een besparing van 10 pct van het elektriciteits- en 20 pct van het brandstofverbruik. Dat blijkt uit een studie die donderdag werd voorgesteld door Horeca Brussel.

Belga

De studie toont aan dat met investeringen ten bedrage van 1 pct van het jaarlijkse omzetcijfer van de sector en 7 pct van het totale bedrag van alle investeringen die jaarlijks sowieso gebeuren in de Brusselse hotels, ruim 1,3 miljard euro kan bespaard worden. Door die investeringen zou de CO2-uitstoot in Brussel jaarlijks verminderen met 5.800 ton. "Belangrijk hierbij is dat het comfort voor onze klanten gewaarborgd blijft", zegt Jan Van Muylders van Horeca Brussel.

Ruim 50 van de 160 hotels die lid zijn van Horeca Brussel hebben aan de studie deelgenomen. Tien onder hen hebben ook onmiddellijk een uitgebreide energie-audit besteld.

De studie bevat een tiental specifieke aanbevelingen op het vlak van energiebesparing. Zo worden onder meer de voordelen uitgelegd van betere isolatie en een betere regeling van het warmteverbruik. De ventilatie en de airconditiononing kan op veel plaatsen beter afgesteld worden en ook de verlichting zou beter moeten kunnen worden beheerd.

Voorts beveelt de studie de Brusselse hoteluitbaters ook aan om een boekhouding op te stellen die het energieverbruik duidelijk in kaart brengt. "We beschikken sinds kort over een benchmark waarop hoteluitbaters zich kunnen beroepen om uit te rekenen hoeveel welke investering op termijn zou opbrengen, zowel financieel als voor het milieu. Veel uitbaters hebben daar nu nog geen weet van en weten pas sinds kort van het bestaan af van premies voor verbouwingswerken die het energieverbruik doen dalen", klinkt het.

"Onze sector die per jaar 5.800 ton CO2 minder uitstoot, komt overeen met iets minder dan 20.000 Brusselaars die de objectieven van het protocol van Kyoto bereiken. Waarom zouden wij dus niet iets meer inspanningen leveren?", aldus nog Van Muylders.

Horeca Brussel zal de resultaten van de studie, die gedeeltelijk werd gefinancierd door Brussels minister van Leefmilieu en Energie Evelyne Huytebroeck (Ecolo), opsturen naar al haar leden. Ook de Brusselse restaurant- en café-uitbaters zullen op termijn een gelijkaardig draaiboek ontvangen.

Nu in het nieuws