Verbreding flessenhals in stroomversnelling

Er komt sneller dan verwacht een oplossing voor de gevaarlijke flessenhals in de Plezantstraat in Sint-Niklaas. Het provinciebestuur heeft het licht op groen gezet voor de aankoop van Het Metaal en de verbreding van de Plezantstraat. Dat zou nog dit jaar kunnen gebeuren.

tderyck

BR />

Er is een definitieve oplossing in de maak voor het deel van de Plezantstraat (N403) tussen de Spoorweglaan en de Watermolendreef. Dat is een van de meest onveilige wegen in de stad. De provincie slaagde er als wegbeheerder nog niet in om de rooilijn te realiseren en daarmee de straat aanzienlijk te verbreden. Zo zou er eindelijk een fietspad kunnen komen. Elke dag brengt de provinciale baan duizenden auto’s stad inen uitwaarts. Voor de zwakke weggebruikers is het zonder fietspad dan ook vaak een hachelijke onderneming om dat deel van die straat veilig door te komen.

Het enige struikelblok was nog het gebouw van het bedrijf Het Metaal, dat zich een paar meter voor de rooilijn bevindt. De onderhandelingen over de onteigening van het bedrijfsgebouw slepen al jaren aan. Sinds begin dit jaar is Het Metaal wel al naar het Eurpark-Zuid verhuisd. Nu is ook de verkoop van het gebouw zo goed als afgerond.

De deputatie is akkoord om het gebouw aan te kopen aan de vraagprijs van het bedrijf. ”Met de eigenaar zitten we nu in de laatste onderhandelingsfase. Een van de volgende weken kan de verkoopsovereenkomst ondertekend worden”, zegt gedeputeerde Peter Hertog (sp.a), bevoegd voor Patrimonium en Wegen. ”Ook al dragen we ons wegennet op het einde van dit jaar over aan het Vlaamse Gewest, we blijven tot het einde onze verantwoordelijkheid opnemen. Op de begroting is 350.000 euro vrijgemaakt voor de verbreding van de gevaarlijke Plezantstraat. Eens de verkoop rond is, kunnen we beginnen met het realiseren van de rooilijn en zo een verbreding van de weg mogelijk maken. Eerstdaags leggen we een onderhoud vast met het stadsbestuur om het technisch dossier rond te krijgen.”

Op 1 november 2008 al worden de provinciale wegen aan het Vlaams Gewest overgedragen. Allicht komt er dus een snelle heraanleg van dat deel van de Plezantstraat.

Joris VERGAUWEN

Hans DE RUYCK

Mobiliteit en haven

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio