Extra inspanningen voor senioren in sociale blokken

Print
Antwerpen -

Antwerpen wil sociale appartementsblokken voor senioren. Daar worden onder meer seniorenvoorzieningen en een dienstencentrum samengebracht. Er komen extra inspanningen om de leefbaarheid in sociale woningcomplexen als Europark, Kiel, en Geelhandplaats te verhogen.

BR />

De stad Antwerpen legt samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen de laatste hand aan het gemeentelijk toewijzingsreglement. De huisvestingsmaatschappijen krijgen zo meer vrijheid in het toewijzen van een sociale woning. Tot nu toe gebeurde dit op basis van de volgorde van inschrijving. Dat blijft voor zeventig procent van de sociale huurwoningen behouden, maar voor de andere dertig procent zullen de woningmaatschappijen meer sturen.

Senioren

Tien procent van de toewijzingen gaat naar senioren. Zo wil de stad infrastructuur en diensten voor ouderen samenbrengen. Enkele mogelijke plekken hiervoor zijn Linkeroever en toren drie van het Silvertopcomplex.

Leefbaarheid

De resterende twintig procent van de toewijzingen moet de leefbaarheid in een aantal sociale woonwijken verhogen. “Samen met het OCMW en de Centra voor Algemeen Welzijn gaan we een groter aantal zwakkere huurders begeleiden”, zegt Leen Verbist (sp.a), Antwerps schepen van Wonen. “Met het nieuwe toewijzingsreglement willen we een betere mix van huurders realiseren in sommige wijken. We kunnen mensen niet verplichten om daar te gaan wonen, maar we kunnen ze wel lokken. We bieden bijvoorbeeld appartementen met drie slaapkamers aan. Die zijn er nu te weinig. Stadsreiniging verhoogt de inspanningen. Bovendien moeten we overwegen om een deel van de sociale woningen in de grote wijken te verkopen.”

De fusiemaatschappij voor sociale woningen gaat ook woningen kopen in wijken met weinig of geen sociale woningbouw. “Zo kochten we appartementen op de Jan Van Rijswijcklaan”, zegt Verbist.

SVW
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio