Je bent jong en je wil... dat het bestuur dat ook is

Print
borsbeek -

Schepen van Jeugd Johan Totté (Borsbeek boven Alles), de gemeentelijke jeugddienst, de jeugdraad en een stuurgroep werkten het voorbije jaar aan het jeugdbeleidsplan 2008-2010. Het werd een haalbaar plan met een beperkt aantal doelstellingen, zeggen de vertegenwoordigers van de jongeren.

BR />

De Borsbeekse jeugd liet langs verschillende kanalen weten dat infrastructuur een probleem vormt. Stap één is daarom een professionele screening van de lokalen van de jeugdverenigingen. “Die is al achter de rug. De komende maanden gaan we samen zitten met de verenigingen om een prioriteitenlijst voor iedere vereniging op te stellen”, legt schepen Totté uit.

In het jeugdbeleidsplan worden ook enkele veiligheden ingebouwd zodat het bestuur actief mee moet nadenken over jeugdbeleid. Zo is er een jaarlijks overleg tussen jeugdraad en schepencollege voorzien. “Een goeie zaak”, aldus Jan Vanrijkelen, voorzitter van de jeugdraad. “Vroeger zijn er door communicatiestoornissen met het gemeentebestuur frustraties ontstaan bij de jeugdraad.” In het plan werd ook het uitwerken van een jeugdparagraaf opgenomen. “Jongeren zijn ondervertegenwoordigd in de gemeenteraad. Op deze manier zullen de gemeenteraadsleden de reflex ontwikkelen om na te denken wat een bepaalde beslissing inhoudt voor de jeugd. Het schepencollege staat achter dit initiatief, dat was vroeger niet het geval”, zegt Vanrijkelen. “Het plan werd vooraf ook besproken met het schepencollege. Wat waardevol is, want nu weten we waaraan we kunnen werken. Het plan bevat daardoor ook haalbare doelstellingen”, legt Nathalie Martens van de jeugddienst uit.

Nog concrete acties die in het plan beschreven worden: een informatiepunt met brochures, aanplakzuilen op pleinen, een speel- en ravotbos aan Fort III, vormingsmomenten voor het lokale jeugdwerk, sociale tarieven voor gemeentelijke initiatieven, een samenwerkingproject om maatschappelijke achterstelling in kaart te brengen, en een beheersovereenkomst voor het nieuwe jeugdhuis, dat tegen de zomer geopend zou worden.

Jan MUYLAERT
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio