'Drugs? Geen probleem'

Print
Berlaar - “Er is in Berlaar geen groot drugsprobleem. Het valt allemaal goed mee”, zei schepen van Jeugd en Gezin Jan Hendrickx (N-VA) dinsdagavond op de gemeenteraadszitting. Hij antwoordde hiermee op vragen van de oppositie die zich afvroeg waarom de gemeente geen drugsbeleidsplan heeft.
BR />

“Berlaar is dan wel geen Palermo aan de Nete, maar het is ook geen eiland ergens ver weg van de samenleving. Onze gemeente is bijgevolg niet vrij van drugs. Ook hier doen zich aan drugs gerelateerde problemen voor. De gemeentelijke overheid moet dat inzien en ertegen optreden”, begon raadslid Dirk Aras (Vlaams Belang) zijn interpellatie.

“Steeds meer blijkt dat softdrugs zoals cannabis lang niet zo ongevaarlijk zijn als voorstanders jarenlang hebben voorgesteld. Bijzonder onrustwekkend zijn de talrijke berichten over het toenemende cannabisgebruik bij jongeren. Redenen te over om drugspreventie een eerste plaats te geven in het jeugdwerk en in het gemeentelijke jeugdbeleidsplan. Toch rept het Berlaarse jeugdbeleidsplan 2008-2010 met geen woord hierover”, stelt Dirk Aras verwonderd vast.

Koen Kerremans (Groen!) zegt de drugsproblematiek al een tijdje van op afstand te volgen. “Het valt me daarbij op hoe gemakkelijk het is om aan drugs te geraken in Berlaar én hoe tolerant onze gemeente blijkbaar is op dat gebied. Wij vinden dit erg misplaatst. Dit alles leidt bovendien tot een toenemende ongerustheid bij ouders.”

Beide raadsleden vroegen zich af of de gemeente een drugsbeleid heeft en wat de krijtlijnen daarvan dan zijn. Het antwoord van schepen Jan Hendrickx liet aan duidelijkheid niets te wensen over: “Er is geen drugsbeleidsplan in Berlaar en in het jeugdbeleidsplan staat er inderdaad ook niets over vermeld. De drugsproblematiek doet zich veel meer voor in steden. In een landelijke gemeente als Berlaar stelt dit zich in veel mindere mate. Bij de jeugdverenigingen en de scholen doen zich alleszins geen drugsgerelateerde problemen voor.”

“Toch betekent dit niet dat er niets gebeurt”, benadrukt korpschef Jan Van Asch. “Zo is de aanpak van de drugsproblematiek een prioriteit in het zonale veiligheidsplan. We controleren op drugs tijdens onder meer de Wodca-acties. Maar onze recherche voert ook controles uit met anonieme wagens.”

Chris VAN ROMPAEY

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio