College wil geen verkaveling aan Montezumalaan

Print
Herentals - Het Herentalse schepencollege heeft een negatief advies gegeven aan het verkavelingsplan met 48 loten in de omgeving van de Montezumalaan. Daarmee bevestigt de meerderheid de visie om zoveel mogelijk open ruimte te bewaren.
BR />

Het aantal bouwloten dat verschillende verkavelingsplannen voor de omgeving Wuytsbergen-Ekelstraat-Montezumalaan voor ogen hebben, is bijna niet meer bij te houden. Een bouwpromotor diende pas een aanvraag in voor de verkaveling Pauwelse Beemden met 48 percelen in het genoemde binnengebied.

Tegen dit plan liepen nogal wat bezwaarschriften binnen. Daarbij sluit het schepencollege zich nu aan door een negatief advies aan de aanvraag te hechten. Burgemeester en schepenen vragen de gemeenteraad dezelfde visie te volgen door het plan voor de wegenaanleg niet goed te keuren. Uiteindelijk is het wel de dienst stedenbouw die over de verkavelingsaanvraag moet oordelen.

“We zijn niet gekant tegen woonprojecten in deze buurt. Die is bovendien als woongebied ingekleurd”, zegt burgemeester Jan Peeters (sp.a). “Maar zo’n uitbreiding van de woongelegenheid moet passen in de buurt en een goede ruimtelijke kwaliteit bieden. Dat was met deze aanvraag niet het geval.”

Met het negatieve advies sluit de stad aan bij het beleid om in dit gebied zoveel mogelijk open ruimte te vrijwaren. Ook het Poederkot mag volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan alleen aan de bestaande wegen bebouwd worden, terwijl het binnengebied als groene long bewaard moet blijven.

HO
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio